July 27, 2020

Що потрібно знати для вступу на бакалаврат?

Строки вступної кампанії

  • Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття вищої освіти:

Детальніше про це

  • Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною (дистанційною)та вечірньою формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (небюджетні конкурсні пропозиції):
  • Для вступу на основі освтньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною і заочною формами здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів:
  • Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною, заочною (дистанційною) та вечірньою формами здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб (небюджетні конкурсні пропозиції):

Документи, котрі необхідні для вступу

1. Паспорт громадянина України (Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта).
2. Ідентифікаційний код;
3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
5. Сертифікат УЦОЯО та інформаційна картка результатів з електронного кабінету:

Перелік спеціальностей та необхідних ЗНО

6. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків)
7. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
8. Папка на зав’язках;
9. 2 конверти;
10. Медична довідка за формою 086-У;