نمونه صفحات مقدمات روانپزشکی

توهم لامسه tactile hallucination نام دارد
هالوسینیشن در کودکان زیاد است.اما بیماری‌های شدید در اوایل نوجوانی است مثل اسکیزوفرنی
ایگو syntonic و ایگو dystonic درستشه
حشیش و شیشه استرسور برای محور ۱
دو دسته از علائم سایکوز را داشته‌باشد؛اسکیزوفرنی دارد که این بیماری شدیدترین اختلال سایکوتیک است.
نمونه هایی از اسلاید های پاورپوینت
نمونه هایی از اسلاید های پاورپوینت
نمونه هایی از اسلاید های پاورپوینت
نمونه هایی از اسلاید های پاورپوینت
نمونه هایی از اسلاید های پاورپوینت
نمونه هایی از اسلاید های پاور‌پوینت
نمونه هایی از اسلایدهای پاورپوینت