October 7, 2020

تغییر DNS ها در دامنه

تغییر DNS ها در دامنهپس از اینکه دامنه برای وب سایتها خریداری کردید، نوبت به خرید هاست و ثبت DNS ها می رسد که می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. هنگامی که DNS های هاست را روی دامنه ثبت می کنید، وب سایت شما اجرا می شود و می تواند مطابق با آن، وب سایتتان را بسازید. شما به محض ثبت دامنه به بخش تغییر DNS  ها دسترسی دارید و می توانید این کار را انجام دهید.