November 21, 2019

Перелік документів за страховим випадком за програмою «Доктор ТАС»

1) Копія паспорту громадянина України/паспорту громадянина України для виїзду за кордон Застрахованої особи;

2) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН) Застрахованої особи, за наявності. У разі відсутності – копію паспорта із відповідною відміткою;

3) Документи лікувальних закладів, оформлені належним чином, а саме: містять дату видачі, назву та адресу лікувальної установи та завірені підписами відповідальних осіб, скріплені печатками лікувальних закладів охорони здоров’я, з вказаним прізвищем пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, датою виписки з лікувальних закладів охорони здоров’я (у тому числі виписний епікриз, виписка з історії хвороби пацієнта, лист непрацездатності, картка виклику швидкої медичної допомоги тощо), та детальну інформацію, щодо діагнозу встановленого лікарем відповідної спеціалізації. Документи повинні бути дійсні протягом 3 (трьох) місяців з дня їх видачі. Це можуть бути оригінали медичних документів, або їх копії, завірені в медичній установі, що їх видала. На копії документів обов’язково повинна бути відмітка «копія вірна», а також печатка медичного закладу та підпис уповноваженої особи;

4) Результати проведених Застрахованій особі клінічних, гістологічних, радіологічних методів дослідження та інших клініко-лабораторних та інструментальних обстежень, що підтверджують встановлений діагноз (надається тільки при діагностувані злоякісного новоутворення);

5) Для підтвердження настання критичного стану здоров’я Застрахованої особи, що виник в результаті захворювання (станів) або подій (травм), що вимагає проведення реабілітаційної програми, в документах, що визначені в п.3 цього переліку, повинна бути зазначена більш детальна інформація щодо характеру, локалізації та давності виникнення таких травм та/або захворювань. Додатково надається висновок сертифікованого медичного фахівця, в якому повинно бути зазначено, що за станом здоров’я Застрахована особа потребує проходження реабілітаційної програми і що проходження даної програми здатне привести до позитивних результатів (надається тільки при діагностуванні захворювання та/або стану, що потребує проходження реабілітаційної програми).