November 21, 2019

Перелік документів для отримання страхової виплати за страховими випадками: «Звільнення Страхувальника від сплати внесків (у разі встановлення Страховику І групи інвалідності)», «Інвалідність І групи», «Інвалідність І-ІІ групи», «Інвалідність І-ІІІ груп

1) Заява на отримання страхової виплати, встановленого Страховиком зразка, безпосередньо від Вигодонабувача або від уповноваженої ним особи за довіреністю, або від його законного представника;

2) Довідка МСЕК про встановлення інвалідності (оригінал або нотаріально завірена копія).

3) Копія Виписки МСЕК та або іншої медичної документації із зазначенням діагнозу, з приводу якого було встановлено групу інвалідності. Додаткові рекомендації до надання медичних документів: ■■ при онкологічних захворюваннях – необхідно надати копію результатів патогістологічного заключення; ■■ за наявності, слід надати копії результатів УЗД, КТ, МРТ, рентгенологічних або інших досліджень, що проводилися під час діагностики та/або лікування.

4) Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при встановлені обставин настання страхового випадку). Рекомендовано також надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків чи інших токсичних речовин (у разі, якщо така експертиза проводилася);

5) Реквізити Банку для перерахування страхової виплати;

6) Опитувальник (фінансовий моніторинг), заповнений та підписаний Вигодонабувачем. Якщо Вигодонабувачем є неповнолітня особа віком від 14 до 17 (включно) років, надається 2 опитувальника – безпосередньо від Вигодонабувача та від одержувача страхової виплати (законного представника Вигодонабувача);

7) Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача. Якщо Вигодонабувач є неповнолітньою особою до 14 років– додатково необхідно надати копію Свідоцтва про народження Вигодонабувача;

8) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН) Вигодонабувача, за наявності. У разі відсутності – копію паспорта із відповідною відміткою.