November 21, 2019

Перелік документів для отримання страхової виплати за страховим випадком: «Тілесні ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії Договору страхування (Травматизм НВ)»

1) Заява на отримання страхової виплати, встановленого Страховиком зразка, безпосередньо від Вигодонабувача або від уповноваженої ним особи за довіреністю, або від його законного представника;

2) Копія листка непрацездатності, за наявності;

3) Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу, термінів та одержаного лікування. Додаткові рекомендації щодо надання медичних документів:

  • при тривалому лікуванні (не одноразовому зверненні до лікаря) – слід надати довідку про терміни стаціонарного та/або амбулаторного лікування, а також про першозвернення за медичною допомогою,
  • при переломах та травмах опорно-рухового апарату – слід надати копії описів рентгенівських знімків,
  • за наявності, слід надати копії результатів УЗД, КТ, МРТ або інших досліджень, що проводилися під час діагностики та/ або лікування.

4) Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при встановлені обставин настання страхового випадку). Рекомендовано також надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків чи інших токсичних речовин (у разі, якщо така експертиза проводилася);

5) Реквізити Банку для перерахування страхової виплати;

6) Опитувальник (фінансовий моніторинг), заповнений та підписаний Вигодонабувачем. Якщо Вигодонабувачем є неповнолітня особа віком від 14 до 17 (включно) років, надається 2 опитувальника – безпосередньо від Вигодонабувача та від одержувача страхової виплати (законного представника Вигодонабувача);

7) Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача. Якщо Вигодонабувач є неповнолітньою особою до 14 років– додатково необхідно надати копію Свідоцтва про народження Вигодонабувача;

8) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН) Вигодонабувача, за наявності. У разі відсутності – копію паспорта із відповідною відміткою.