Перелік документів для отримання страхової виплати за страховим випадком «Настання критичного захворювання у Застрахованої особи під час дії Договору»

1) Заява на отримання страхової виплати, встановленого Страховиком зразка, безпосередньо від Вигодонабувача або від уповноваженої ним особи за довіреністю, або від його законного представника;

2) Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу, термінів та одержаного лікування (видана у вказані в Правилах страхування/Договорі терміни). Додаткові рекомендації до надання медичних документів в залежності від діагнозу: при онкологічних захворюваннях – необхідно надати копію результатів патогістологічного заключення; при інфаркті міокарду – слід надати копію результатів електрокардіографії (кардіограма), результати аналізів крові в динаміці; при інсульті – потрібно надати копії результатів МРТ та/або КТ головного мозку. Остаточна довідка від невропатолога повинна бути видана не раніше 3-х місяців після встановлення діагнозу; при хірургічному лікуванні аорти, коронарних артерій – необхідно надати протокол операції та копію результатів коронарної ангіографії (у випадку лікування коронарних артерій); при паралічі – остаточне заключення спеціаліста повинно бути видано не раніше 3-х місяців після встановлення діагнозу; при втраті зору – діагноз має бути встановлений не раніше 6 місяців після початку захворювання або нещасного випадку.

3) Реквізити Банку для перерахування страхової виплати;

4) Опитувальник (фінансовий моніторинг), заповнений та підписаний Вигодонабувачем. Якщо Вигодонабувачем є неповнолітня особа віком від 14 до 17 (включно) років, надається 2 опитувальника – безпосередньо від Вигодонабувача та від одержувача страхової виплати (законного представника Вигодонабувача);

5) Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача. Якщо Вигодонабувач є неповнолітньою особою до 14 років– додатково необхідно надати копію Свідоцтва про народження Вигодонабувача;

6) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН) Вигодонабувача, за наявності. У разі відсутності – копію паспорта із відповідною відміткою.