September 28, 2021

#tanlov #конкурс #сontest


Inson huquqlari — bizning ko‘zimizda

Shahzoda P.G.Oldenburg nomidagi Sankt-Peterburg huquq instituti tomonidan Sankt-Peterburg davlat kino va televideniye instituti bilan hamkorlikda shu nomdagi xalqaro yoshlar ijodiy tanlovi o‘tkazilmoqda.

Tanlovda Rossiya Federatsiyasi, O‘zbekiston, Armaniston, Mo‘g‘uliston va Tojikiston Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Belorus Respublikasidan talabalar ishtirok etishi mumkin. Unda ishtirokchilar “Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasi”da belgilangan tamoyillarga asoslanib inson huquqlari va manfaatlari himoyasiga bag‘ishlangan ijtimoiy videoroliklarni tayyorlab, tanlov hay’atiga yuborishi lozim.

Ijodiy ishlar 15-oktabrgacha qabul qilinadi.

Tanlov g‘oliblarini taqdirlash joriy yilning dekabr oyida o‘tkaziladi.

“Inson huquqlari — bizning ko‘zimizda” tanlovi haqida batafsil quyidagi havola orqali ma’lumot olishingiz mumkin: https://konkurs30prav.ru/#rec235871345

2020-yilda o‘tkazilgan tanlov natijalarini quyidagi havola orqali tomosha qiling:

——————————

Права человека нашими глазами

Санкт-Петербургский институт права им. Принца П.Г. Ольденбургского в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения проводит международный молодежный творческий конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами».

В конкурсе могут принять участие учащиеся и студенты из России, Узбекистана, Армении, Монголии и Таджикистана Казахстана, Киргизии, Белоруси. Участникам необходимо создать видеоработу социальной тематики, которая призывает соблюдать и уважать права человека, изложенные во Всеобщей Декларации прав человека ООН.

Творческие работы принимаются до 15 октября.

Церемония награждения победителей состоится в декабре этого года.

Посмотреть видеоролик об итогах проведения конкурса «Права человека нашими глазами – 2020» можно по ссылке:

Подробную информацию о конкурсе видеороликов «Права человека нашими глазами» можно получить по ссылке: https://konkurs30prav.ru/#rec235871345

——————————

Human Rights Through Our Eyes

St. Petersburg Institute of Law named after Prince P.G. Oldenburgsky in cooperation with the St. Petersburg State Institute of Cinema and Television holds an international youth creative video contest on "Human Rights Through Our Eyes".

The contest is open to students from Russia, Uzbekistan, Armenia, Mongolia, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Belarus. Participants should create a video on social issues, which calls for the observance and respect of human rights outlined in the UN Universal Declaration of Human Rights.

The creative works will be accepted until October 15.

The award ceremony will take place in December of this year.

To view a video of the results of the Human Rights Through Our Eyes 2020 competition, please click here:

For more information about the "Human Rights Through Our Eyes" video contest, please visit: https://konkurs30prav.ru/#rec235871345

Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram