May 17, 2022

#yangilik #новости #news


Xalqaro ekspert, Sorbonna universiteti professori va Buyuk Britaniya barristeri Jamshid Piro tashrif buyuradi

Toshkent davlat yuridik universiteti va USAIDning O‘zbekistondagi huquqiy islohotlar dasturi (LRP) hamkorligi doirasida tashkil etilgan tashrif davomida ekspert TDYU talabalari va o‘qituvchilari uchun xalqaro tijorat hamda xalqaro investitsiya arbitraji bo‘yicha treninglar o‘tkazadi.

Mashg‘ulotlarda ishtirokchilarga xalqaro tijorat arbitraji va xalqaro investitsiya arbitraji bo‘yicha foydali ma’lumotlar va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha zarur tavsiyalar beriladi.

Treninglar grafigi bilan bu yerda tanishingiz mumkin:

——————————

Международный эксперт, профессор Сорбоннского университета и барристер из Великобритании Джамшид Перо посетит ТГЮУ

В ходе визита, организованного в рамках сотрудничества Ташкентского государственного юридического университета и программы правовых реформ USAID в Узбекистане (LRP), эксперт проведет тренинги по международному коммерческому и инвестиционному арбитражу для студентов и преподавателей ТГЮУ.

На занятиях участникам будет предоставлена полезная информация о практике международного коммерческого и инвестиционного арбитража, а также необходимые рекомендации по разрешению международных споров.

С графиком тренингов можно ознакомиться здесь:

——————————

Jamshid Perot, an international expert, professor at Sorbonne University, and a barrister from the UK will visit TSUL

During the visit, organized within the framework of cooperation between Tashkent State University of Law and the USAID Legal Reform Program in Uzbekistan (LRP), the expert will conduct training on international commercial and investment for students and lecturers of the Tashkent State University of Law.

The training will provide participants with useful information on international commercial and investment arbitration practices, as well as recommendations on international dispute resolution.

The schedule of training is available here:

Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram