September 26, 2021

#tadbir #мероприятие #event


Ularga hayot tuhfa qil!

TDYUda “Yoshlar hayotida 5 muhim tashabbus” shiori ostida o‘tkazilayotgan Talabalar festivali doirasida “Ularga hayot tuhfa qil!” shiori ostida donorlik xayriya aksiyasi tashkil etildi.

Xayriya aksiyasida universitetning 60 nafardan ziyod professor-o‘qituvchilari, xodimlari va talabalari ishtirok etdi.

——————————

Подари им жизнь!

В рамках Студенческого фестиваля под девизом «5 важных инициатив в жизни молодежи», который сейчас проходит в ТГЮУ, организована благотворительная акция доноров «Подари им жизнь!».

В благотворительной акции приняли участие более 60 преподавателей, сотрудников и студентов университета.

——————————

Give them life!

Within the framework of the Students Festival under the motto "5 important initiatives in the life of youth", which is now taking place in TSUL, a charitable donor event "Give them life!" was organized.

More than 60 professors, staff, and students of the university took part in the charity event.

Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram