August 6, 2020

KHOA HOC THIET KE DO HOA QUANG CAO

I. ĐỐI TƯỢNG:

 • Học sinh cấp 2, cấp 3 có nhu cầu học về phần mềm Illustraotor và Photoshop để thiết kế ấn phẩm quảng cáo, chỉnh sửa hình ảnh,...
 • Sinh viên Cao đẳng và Đại học có nhu cầu học về phần mềm Illustraotor và Photoshop để thiết kế ấn phẩm quảng cáo, chỉnh sửa hình ảnh,...
 • Học viên có nhu cầu học chuyên sâu về phần mềm Illustraotor và Photoshop để thiết kế ấn phẩm quảng cáo, chỉnh sửa hình ảnh,...

II. THỜI GIAN HỌC:

 • 15 buổi – 45 tiết (3 buổi/ tuần – 3 tiết/ buổi

III. HỌC PHÍ: 4.000.000 đ/ khóa

IV. GIỜ HỌC: 18g - 21g

V. NGÀY KHAI GIẢNG:

Thứ 2 - 4 -6: 02/03/2020

Thứ 3-5-7: 03/03/2020

Tham khảo thêm:Khóa học đồ họa quảng cáo

VI. GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH:

Giảng viên: Phạm Ngọc Cường - Giảng viên Khoa CNTT - Điện tử trường CĐ CNTT TPHCM

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 1. Phần mềm photoshop
 • Giới thiệu phần mềm thiết kế Photoshop: chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế quảng cáo
 • Công cụ, hiệu chỉnh và sử dụng công cụ trong Photoshop
 • Nhập file và xuát file thiết kế với Photoshop
 • Làm việc với Layer và Object.
 • Hiệu chỉnh đối tượng nâng cao trong Photoshop.
 • Text và phương pháp thiết kế chữ trong Photoshop.
 • Màu sắc và nguyên tắc sử dụng màu sắc.
 • Hiệu ứng tô màu nâng cao trong Photoshop.
 • File thiết kế và in ấn.
 • Hiệu ứng trong thiết kế.
 • Thiết kế hình ảnh với phần mềm Adobe Photoshop
 • Thiết kế đồ họa với Adobe Photoshop: băng rôn, panno, brochure, banner, áp phích quảng cáo,…
Bạn nên biết: https://zingnews.vn/chuan-bi-hanh-trang-khi-theo-hoc-thiet-ke-do-hoa-post762869.html
 1. Phần mềm Illustrator:
 • Giới thiệu phần mềm thiết kế quảng cáo Illustrator (AI)
 • Công cụ, hiệu chỉnh và sử dụng công cụ trong Illustrator.
 • Nhập file và xuát file thiết kế với Illustrator.
 • Làm việc với Layer và Object.
 • Hiệu chỉnh đối tượng nâng cao trong Illustrator.
 • Text và phương pháp thiết kế chữ trong illustrator.
 • Màu sắc và nguyên tắc sử dụng màu sắc.
 • Hiệu ứng tô màu nâng cao trong Illustrator.
 • File thiết kế và in ấn.
 • Hiệu ứng trong thiết kế.
 • Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator: băng rôn, panno, brochure, banner, áp phích quảng cáo,…