July 28, 2020

Фразові дієслова для ІТшників

switch on - вмикати, з'єднувати

As they have to switch on the Belfast Christmas lights. (Оскільки вони мають увімкнути різдвяні вогні Белфаста)

to hook smth up – підключати (пристрої один до одного)

How long is it gonna take you to set up? Got to hook up the boom box, hang a few curtains and some lights. (Скільки часу тобі знадобиться щоб налаштувати? Треба підключити магнітолу, повісити кілька занавісок та кілька вогників.)

to boot up - завантажити (комп'ютер)

The drive has a Level Six homing program, so as soon as we boot up S. H. I. E. L. D. will know exactly where we are. (На диску є програма самонаведення шостого рівня, тому щойно ми завантажимо S. H. I. E. L. D. точно дізнаємось, де ми.)

log on - увійти (на сайт)

The next morning they log on, they check their unsent messages (Наступного ранку вони увійдуть у систему, вони перевіряють свої невідправленні повідомлення).

sign up - зареєструватися

If anyone wants to sign up for the fall be sure to register and write your name down because this registration goes really quickly. (Якщо хтось хоче зареєструватися на осінь, обов'язково зареєструйтесь та запишіть своє ім’я, оскільки ця реєстрація швидко завершується.)

type in - вводити (дані, пароль)

Now, type in your password. (А зараз вводь свій пароль)

plug smth in - підключати, вставляти в розетку

I can't find where to plug it into the television. (Я не можу знайти, як його підключити до телевізора.)