December 24, 2020

Роз’яснення стосовно дій командирів (начальників) щодо забезпечення об’єктивності проведення службового розслідування у разі вчинення підлеглим особовим складом правопорушень або повідомленням підозри про вчинення ним кримінальних правопорушень.

Відповідно до статті 5 Дисциплінарного статуту Збройних Сил Україні: за стан військової дисципліни у з'єднанні, військовій частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир.

Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених статутами Збройних Сил України та іншим законодавством України, що визначено статтею і згаданого Статуту. Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

Згідно із статями 84, 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, на військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені згаданим. Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особо дисциплінарне стягнення. Прийняттю рішення командиром про накладення к, підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, шо сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

В той же час, в разі необхідності, з метою забезпечення об'єктивності проведення службового розслідування додатково застосовуються передбачені законодавством заходи, якими змінюється службове становище військовослужбовця, і як наслідок, встановлюються певні обмеження на час проведення службового розслідування. Ці заходи застосовуються з метою недопущення випадків незаконного впливу на проведення службового розслідування з боку особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.

Також можуть застосовуватись окремі обмеження, встановлені

Кримінальним процесуальним кодексом України. Отже, зазначені заходи передбачені:

·        Кримінальним процесуальним кодексом України;

·        Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

·        Законом України "Про запобігання корупції»;

·        Положенням про проходження громадянами України військової служби Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі - Положення);

·        інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за .N 438/16454 (дані. - Інструкція).

До згаданих заходів забезпечення об’єктивності проведення службовою розслідування належать:

1.     Усунення військовослужбовця від виконання службових обов ’язків.

(Довідково - Врегульовано статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, підпунктом І пункту 64, підпунктом 2 пункту 120, пунктом 122 Положення, пункт 4.31

розділу IV Інструкції)

Підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків є невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником). У триденний строк із дня прийняття посадовою особою такого рішення, видається письмовий наказ про проведення службового розслідування, стосовно такого військовослужбовця.

Витяги з наказів про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків на період проведення службового розслідування та про поновлення виконання службових обов’язків долучаються до матеріалів службового розслідування.

Якщо військовослужбовець, стосовно якого приймається рішення про усунення від виконання службових обов’язків на період проведення службового розслідування, займає посаду, пов’язану з виконанням адміністративно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, то одночасно з прийняттям рішення про усунення від виконання службових обов’язків, відповідний командир (начальник) покладає тимчасове виконання обов’язків за цією посадою на іншу особу.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Військовослужбовець, якого на період проведення службового розслідування усунуто від виконання службових обов’язків і стосовно якого за результатами службового розслідування прийнято рішення про продовження ним військової служби на займаній посаді, приступає до виконання службових обов'язків за посадою на підставі відповідного наказу.

У разі відмови або ухилення від обов’язкового медичного огляду, а також появи на службі у стані сп’яніння, усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків може здійснити безпосередній або прямий командир (начальник), про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Командир., який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

Грошове забезпечення військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунені від виконання службових обов'язків, виплачується виходячи з розміру посадового окладу за останньою займаною посадою, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років із дня, наступного після дня усунення від виконання службових обов'язків і до дня повернення до виконання службових обов’язків за посадою, що визначено пунктом 1 розділу XXIX Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197.

2. Відсторонення військовослужбовця від виконання службових повноважень Врегульовано статтею 91-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, підпунктом 1 пункту 64, підпунктом 2 пункту 120, абзацом восьмим пункту 123 Положення.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командири до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень у порядку, визначеному законом.

Військовослужбовці, яких відсторонено від виконання службових повноважень, продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених командиром військової частини, якщо до них не застосовано запобіжних заходів або покарань, визначених підпунктах І2'1, 13 пункту 116 Положення.

Довідково. Пункт 116 Положення:

І2'1) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідуванння або судового провадження до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення:, кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальні: процесуальним кодексом України;

13) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування- покарання.

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративні правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень. їм відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум. а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою.

3. Відсторонення військовослужбовця від посади, відсторонення від виконання повноважень на посаді.

Відсторонення військовослужбовця від посада регламентовано пунктом 4 частини другої статті 131, глава 14 (статті 154 158) КПК України, абзацами четвертим, п ’ятим, пункту 122 Положення, абзацами сьомим, восьмим пункту 4.31 розділу IV інструкції

Відсторонення військовослужбовця від) виконання повноважень на посаді абзацом першим частини п'ятої статті 65 Закону України "Про запобігання корупції", статтею 9І-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, абзац восьмий пункту 121 Положення, абзацом восьмим пункту 4.31, пунктом 4.32 Інструкції.

Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження може бути застосовано до військовослужбовця, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Порядок відсторонення від посади здійснюється відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), які визначені в главі і4 КПК України. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

В той же час, військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень у порядку, визначеному законом.

(Довідково. Перелік злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем наведено в розділі XVII Кримінального кодексу України.)

Військовослужбовці, відсторонені від посад, зараховуються у розпорядження відповідної посадової особи з дня, що настає за днем відсторонення, та продовжують проходити військову службу, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину або в разі закриття кримінальної справи, а військовослужбовці, які були відсторонені від виконання повноважень на посаді, поновлюються у виконанні повноважень на посаді.

У разі скасування в установленому порядку постанови про притягнення особи як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи ; відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину або в разі закриття кримінальної справи.

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади або відсторонені від виконання повноважень на посаді військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "'Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”.

4. Наслідки відсторонення військовослужбовця від посади або застосування щодо нього запобіжного заходу кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосування щодо нього деяких інших покарань

Відповідно до пунктів 121, 13 пункту 116 Положення, зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі:

  • відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження - до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
  • якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання.
  • В разі зміни підстави для відсторонення військовослужбовця від посади та продовження перебування в розпорядженні, слід видавати новий наказ про продовженії я відсторонення військовослужбовця від посади на іншій підставі Водночас повідомляю, що листи Управління не є нормативно-правовим:•; актами і не можуть встановлювати правові норми, а мають лише інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер.