July 14, 2020

Зміни до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних Сил України.

В Міністерстві оборони України підготовлено наказ від 01.06.2020 № 180 “Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 червня 2020 року за № 539/34822 (далі - наказ)

Наказ набрав чинності з 30.06.2020 (дата публікації в газеті “Офіційний вісник України”, № 50, ст. 1574).

Зазначеним наказом впорядковано нормативно-правову базу стосовно порядку виплати військовослужбовцям грошового забезпечення, а також затверджено зміни щодо порядку преміювання військовослужбовців, а саме, щодо позбавлення щомісячної премії (частково або в повному обсязі) здійснюється тільки на підставі письмового наказу (розпорядження) командира військової частини;

У розділі XVI пункт 4 викладено в такій редакції: При порушенні військової дисципліни, незадовільному виконанні службових обов'язків виплата щомісячної премії військовослужбовцям здійснюється в таких розмірах:

·      у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "догана", оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління), - 90 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

·      у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "сувора догана", оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління), - 80 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

·      у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління), - 60 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

·      у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління), - 50 відсотків встановленого розміру щомісячної премії.

Командир військової частини здійснює преміювання у зазначених розмірах за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром (за винятком випадків, коли таке стягнення знято встановленим порядком у цьому самому місяці).

Забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне й те саме допущене порушення.

Виплата щомісячної премії здійснюється із дня вступу до виконання обов'язків за посадами і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу

Також внесені зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення ними першого контракту, така допомога виплачується:

  • особам, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • особам, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;
  • особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;
  • особам, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов'язків за цими посадами.

Одноразова грошово допомога при укладанні першого контракту не виплачується:

  • у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом;
  • у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Повний текст наказу

Користні посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-20#Text