July 22, 2020

Організація відбору та направлення військовослужбовців Збройних Сил України для вивчення іноземної мови

Вихід даної публікації обумовлений заявою Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака про те, що з 2025 року володіння англійською мовою буде обов'язковим для офіцерів ЗС України.

Для покращення взаємосумісності з арміями країн НАТО серед низки важливих домашніх завдань українського війська — вивчення англійської.

Дане питання регулюється наказом Міністерства оборони України від 23.07.2017 № 286 Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України. (далі – Інструкція )

Організація мовної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, яким знання іноземних мов необхідно для використання у службовій діяльності, під час проходження військової служби (роботи) або навчання за кордоном відбувається відповідно до Інструкції.

Курси іноземних мов у Збройних Силах України (далі - курси) проводяться у вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ).

Курси створюються згідно з наказами Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов у Збройних Силах України (на відповідний період навчання) відповідно до замовлень, які надаються головними замовниками мовної підготовки на курсах (далі - головні замовники підготовки) та узагальнюються Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Метою підготовки на курсах є засвоєння слухачами навчальної програми, яка передбачає:

  • на загальному курсі - досягнення цільового рівня підготовки, визначеного для курсу (СМР 1, СМР 2, СМР 3) за стандартом НАТО STANAG 6001;
  • на спеціалізованому курсі - засвоєння спеціальної лексики іноземною мовою за спеціалізацією курсу в обсязі програми курсу.

З метою забезпечення стандартизації змісту підготовки навчальні програми для загальних курсів англійської, німецької та французької мов розробляються на основі Типових навчальних програм за рівнями мовної підготовки відповідно до стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які складаються з мовленнєвих профілів, визначених у стандарті НАТО STANAG 6001.

Типові навчальні програми розробляються для кожного рівня мовної підготовки Навчально-науковим центром іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського спільно з навчально-науковими центрами мовної підготовки ВВНЗ і погоджуються з Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Головними замовниками є:

  • Департамент кадрової політики Міністерства оборони України
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України
  • Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України

Критерії відбору кандидатів для навчання на курсах

Кандидатами для навчання на курсах іноземних мов можуть бути військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які на підставі рапортів (заяв) щодо направлення на навчання рекомендовані головними замовниками підготовки та відповідають одному або декільком критеріям відбору.

· На курси іноземних мов НЕ МОЖУТЬ бути направлені повторно особи, які за час служби (роботи) були відраховані з курсів через недисциплінованість, неуспішність у навчанні.

· На курси іноземних мов НЕ МОЖУТЬ бути направлені особи, які упродовж останніх 3 років навчалися на курсах загальної або спеціальної мовної підготовки (за винятком тих випадків, коли навчання було припинено через службову необхідність, за станом здоров’я або за сімейними обставинами).

Порядок подання замовлення та заявок на навчання на курсах

Замовлення на навчання особового складу на курсах іноземних мов (далі - замовлення) на наступний рік надається для узагальнення та розподілу навчальних місць:

· Від структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, підпорядкованих органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій до відповідних головних замовників підготовки - щороку до 20 жовтня.

· Від головних замовників підготовки до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України - щороку до 30 жовтня.

На підставі щорічного замовлення та розподілу навчальних місць головні замовники підготовки двічі або тричі на рік формують заявки на навчання особового складу на курсах іноземних мов. Строки подання заявок визначаються з урахуванням кількості наборів слухачів на курси, запланованих на рік.

Тривалість, строки навчання та періодичність наборів слухачів на курси

Тривалість навчання на курсах (загальної або спеціальної мовної підготовки) визначається відповідно до навчальної програми, яка залежно від мети підготовки та складності мови, що вивчається, може бути розрахована на строк від 1 до 3 навчальних семестрів до 90 днів кожний.

Відрахування з курсів: відрахування слухачів з курсів через неприбуття на навчання, недисциплінованість, неуспішність у навчанні, службову необхідність, стан здоров’я, сімейні обставини здійснюється наказом директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за поданням начальників ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

Після виконання навчальної програми із слухачами курсів проводяться випускні екзамени (тести). Випускні екзамени (тести) на курсах приймаються комісією, склад якої затверджується наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ). До складу комісії за згодою можуть залучатися представники головних замовників підготовки.

ДОВІДКОВО: Строк, упродовж якого результати мовного тестування, зазначені у Свідоцтві, вважаються дійсними без повторного тестування, становить 3 роки після дати складання екзамену (тесту), зазначеної у Свідоцтві. Якщо особа тричі (з проміжками часу між тестуваннями не менше ніж 2 роки) підтвердила зазначені результати під час мовного тестування, що засвідчено Свідоцтвами або сертифікатами країн НАТО, у яких результати визначено за мовним стандартом STANAG 6001, визначений рівень володіння іноземною мовою вважається дійсним без подальшого підтвердження.

Матеріальне та фінансове забезпечення курсів

Військовослужбовцям Збройних Сил України, що відряджаються для навчання на курсах з інших населених пунктів, виплата добових та відшкодування витрат на проїзд та проживання здійснюються відповідно до наказу Міністерства оборони України від 20 лютого 2017 року № 105 “Про затвердження Інструкції про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2017 року за № 364/30232.

Слухачі курсів, які прибули з інших гарнізонів, на період навчання забезпечуються гуртожитками згідно з наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337.

Корисні посилання :

https://nuou.org.ua/u/stru/centers/cppk/kim.html

http://www.britishcouncil.org.ua/NATO-english-courses

http://tvoemisto.tv/exclusive/top11_onlaynresursiv_de_mozhna_vyvchyty_bezkoshtovno_angliysku_94704.html

https://www.mil.gov.ua/news/2020/04/01/golovnokomanduvach-zs-ukraini-general-polkovnik-ruslan-homchak-u-proczesi-ninishnoi-reformi-skorochuetsya-17-generalskih-posad/

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/z-2025-roku-znannya-angliyskoyi-movi-oficerami-zsu-planuyut-zrobiti-obov-yazkovim-homchak-350723_.html