November 15, 2021

Закон про виртуальные активы УКРАИНА

📌Віртуальні активи є майном, особливості обігу якого визначаються Цивільним кодексом України та цим Законом.
📌Під забезпеченням віртуального активу розуміється право власника віртуального активу на об'єкти цивільних прав, в тому числі, але не обмежуючись, право на майно, майнові правами, на права вимоги, отримання послуг, майнові права об'єктів інтелектуальної власності, якими забезпечені віртуальні активи.
📌Забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено, а право вимоги на відповідний об'єкт цивільних прав передається набувачу такого віртуального активу.

‼️Учасники ринку віртуальних активів мають право:

1) самостійно обирати контрагента серед учасників ринку віртуальних активів для здійснення операцій з віртуальними активами;

2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо такого постачальника послуг, правил його роботи, вичерпного переліку умов здійснення ним операцій, а також наявних можливостей захисту власних прав;

3) на належну якість послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

4) відкривати та використовувати для здійснення операцій з віртуальними активами рахунки в банківських та інших фінансових установах;

5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи як з боку держави, так і з боку інших учасників ринку віртуальних активів;

6) на захист своїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних";

7) самостійно обирати ціни віртуальних активів, за якими здійснюються операції з ними.

‼️Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані:

1) добросовісно та на власний ризик здійснювати операції з віртуальними активами;

2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливостями функціонування систем обігу віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами;

3) при здійсненні операцій з віртуальними активами суворо дотримуватись вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", міжнародних угод з цих питань, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, які регулюють обіг віртуальних активів;

4) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за запитом інших учасників ринку віртуальних активів зобов'язані надавати необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо себе, правил своєї роботи, вичерпного переліку умов здійснення операцій, а також наявних можливостей захисту прав користувачів - інших учасників ринку віртуальних активів.

👌😂 Державна реєстрація діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється Мінцифри.

📌Процедура державної реєстрації передбачає отримання заявником (особою, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) рішення про реєстрацію від Мінцифри.

📌Державна реєстрація проводиться в порядку, встановленому Мінцифри, після оплати заявником реєстраційного збору та за результатами розгляду заяви та документів, доданих до неї. Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

📌Порядок подання заяви, перелік документів і відомостей, необхідних для державної реєстрації постачальника послуг віртуальних активів, а також внесення змін до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Мінцифри.

‼️Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів), повинен відповідати наступним вимогам:

1) серед керівників та засновників мати виключно осіб, які мають бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність.

‼️Мінцифри в установленому ним порядку приймає рішення про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в державній реєстрації протягом тридцяти днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.

‼️Державна реєстрація здійснюється за умови, що заявник відповідає усім встановленим вимогам цього Закону. Строк дії державної реєстрації на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є необмеженим.


1. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів ведеться Мінцифри.

2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є електронною базою даних, в яку вноситься інформація, необхідна для виконання регуляторних функцій Мінцифри. Перелік такої інформації встановлюється Мінцифри.

3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Мінцифри.

📌 Мінцифри застосовує до осіб, винних у порушенні вимог законодавства у сфері обігу віртуальних активів, наступні фінансові санкції:

1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без державної реєстрації, - штраф у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж зареєстрована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - штраф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви про реєстрацію в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) за несвоєчасне інформування Мінцифри про зміну даних, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або підзаконними нормативно-правовими актами, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг звітності, передбаченої інформації та/або подання недостовірної інформації до Мінцифри, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Мінцифри або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

📌Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачених частиною першою цієї статті Закону, визначається Мінцифри.