December 23, 2020

DICTIONARY

Volume-сатып алушылар немесе сатушылар көрсеткіші

Market-базар(рынок)

Bullish-Сатып алушылар басым

Bearish-Сатушылар басым

Breakeven-рисксіз трейдинг жасау, яғни баға біздің ойлаған бағытқа қарсы бағытта қозғалса рисксіз позицияда болу.

Breakout-баға белгілі бір support/resistanse-ті volume-мен бұзу

Pullback-түскіп немесе өсіп бара жатқан акцияның үдіріс жасап, бағытты жалғастыру дайындалуы (коррекция)

VWAP-индикатор

Ticker символ- акцияның қысқартылған атауы. Мысалы: FB (FACEBOOK)