November 24, 2020

Відповіді

1.Google,Sun,IBM.

2.Хмарні обчислення- це техологія розподіоленої обробки даних в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс,тобто робочий майданчик на віддаленому сервері.

3.Головна відмінність в тому що користувач використовує не ресурси свого комп'ютера,або сервера своєї локальної мережі,а потужності як Інтернет-послуга.

4.Забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів,що підлягають налаштуванню і можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та звернення до провайдера.

5.приватний хмарний хостинг експлутуає всього один користувач,який може не тільки виставляти будь-які налаштвання в межах компетенції,а й ретельніше контролювати розміщенні в хмарі дані .

7.Amazon,Microsoft.

8.Самообслугування;

Універсальний доступ по мережі;

Об'єднання ресурсів;

Еластичність;

Облік споживання.

9.Відрізняють його:- режим"ресурси за запитом"-еластичнвість- незалежність від елементів управління інфраструтури.

10.

Для забезпечення узгодженої роботи вузлів обчислювальної мережі на стороні хмарного провайдера використовується спеціалізоване проміжне програмне забезпечення, що забезпечує моніторинг стану обладнання і програм, балансування навантаження, забезпечення ресурсів для вирішення завдання.

Одним з основних рішень для згладжування нерівномірності навантаження на послуги є розміщення шару серверної віртуалізації між шаром програмних послуг та апаратним забезпеченням. В умовах віртуалізації балансування навантаження може здійснюватися за допомогою програмного розподілу віртуальних серверів по реальним, перенесення віртуальних серверів відбувається за допомогою живої міграції.

11.

Останніми було додано наступні ресурси:

https://personal.onlyoffice.com

Онлайн офис.

https://disted.edu.vn.ua

Система дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях та гімназіях України!

http://online-timer.ru

https://onlinetimer.ru

Онлайн-таймери.

https://lib.imzo.gov.ua

Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти.

https://www.thinglink.com

Сервіс для створення інтерактивних малюнків.

https://www.schoollife.org.ua

Шкільне життя.

https://graspablemath.com

Вивчаємо та досліджуємо алгебру онлайн.

https://webdemo.myscript.com

Розпізнавання математичних виразів, малюнків, рукописного тексту.

http://cat.prhlt.upv.es/mer

Розпізнавання математичних виразів.