Tadbirkorlik faoliyati uchun mavjud imtiyozlar

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyati uchun berilgan imtiyozlar