April 24, 2020

BIZNES REJA NAMUNALARI

Har qanday biznesni boshlashdan oldin aniq hisob-kitoblarga asoslangan, mukammal biznes reja ishlab chiqilishi yarim muvaffaqiyat hisoblanadi. Biznes reja ishlab chiqishda esa marketing yondashuv, ishlab chiqarish rejasi, moliyaviy reja, investitsiya olib kirish rejasi, SWOT tahlili kabi muhim jihatlar to'liq e'tiborga olinishi zarur. Ko'pchilik tadbirkorlarning qimmatli xatosi - biznes rejani o'zlari tomonidan ishlab chiqilmasligidadir. Quyida sizga bir necha yo'nalishlarda biznes reja namunalarini qulay formatda taqdim etdik.

\ISHLAB CHIQARISH

\XIZMAT KO'RSATISH

\QISHLOQ XO'JALIGI

Sizni yana qaysi sohalarga oid biznes rejalar qiziqtiradi? (Bizda bir necha milliard so'mlik biznes rejalar bor). Takliflaringizni yuboring - @yoshlarkelajagimiz_bot

KANALGA O'TISH.

MY BUSINESS.