Що таке естетика?

Недавно, в одній із соціальних мереж натрапила на дуже цікавий курс під назвою "Естетика", який складається з 8 лекцій. Лектором цього курсу є Олександр Пустовіт. Лекції мені надзвичайно сподобались! Сподобались тим, що дуже легко та зрозуміло пояснюються важливі речі.

Так ось, прослухавши лекції, я їх законспектувала і хочу поділитися ними тут.

Лекція №1

Два протилежних витоки - з цього має все починатись ...

І навіть в кінці кожної висловленої істини,

потрібно додавати, що пам'ятаєш протилежну істину."

(Паскаль)

"Кажуть, що між двома

протилежними думками лежить істина.

Ні в якому разі! Між ними лежить проблема."

(Гете)

Що таке естетика?

Етика і естетика - це дві різні, але пов'язані між собою області філософії. Первісним, істинним значенням слова «філосо́фія» є «любов до мудрості».

Видатний німецький філософ ХХ ст. М. Хайдеггер (1889-1976) писав про те, що сутність філософії - це задавання питань. Йдеться про так звані вічні питання філософії: що є прекрасне, що є добро? Як правильно жити? Що є людина? Чи є в житті сенс ? Чи може бути прекрасною людське життя і за яких умов? Чи існує людська свобода і які її межі?

Арістотель та його роздуми про філософію.

Уявіть собі, Древня Греція, рабовласницьке суспільство. Люди поділяються на рабів та вільних людей.Хто з них краще? Раби чи вільні люди? Вільні, звичайно, ж кращі.

І от коли Арістотель роздумує над тим, що таке філософія, він говорить так: наук є багато і всі вони потрібні. Наприклад, медицина, геометрія, гастрономія, арифметика тощо. Але вони в загальному подібні рабам. Раби ж теж існують для чогось. Цей раб, щоб за садом доглядати, цей, щоб обід готувати тощо.Так і науки. А філософія, вона вільна. Філософія ні для чого не потрібна.Вона подібна вільній людині серед рабів.

Ось як сказав Арістотель :"Всі інші науки більш необхідні, ніж філософія. Але кращої науки немає ні одної." 

Окремі науки займаються фрагментами дійсності. Філософія ж займається цілим, вона досліджує дійсність, як ціле. А німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель говорив: "Істинне - це ціле. А ціле - це істина частин."

Більше роздумів на цю тему можна знайти в книзі Арістотеля "Метафізика" (4 томи)

Філософія - це наука?

Що робить філософія, ми вже вияснили. Вона ставить питання, вічні питання філософії. Але ж всі інші науки теж ставлять питання. Тоді чим відрізняють ті питання, які задають конкретні науки від питань філософії? Всі науки ставлять питання, але такі питання, що правильна відповідь лише одна.А філософія займається такими питаннями, на яких відповідей є багато.Тому на цій основі, можна сказати, що філософія не являється наукою.

В кінці кінців, це не є дуже важливе питання. Є вона наукою чи не є? Можуть бути різні думки щодо цього.Але, що зовсім точно, так це те, що філософія є дуже важливою.

Філософія починається з Древньої Греції. І от ще древні греки сформулювали знамените побажання, яке було написано на зовнішній стіні храму Аполлона в Дельфах, яке звучало так: "Пізнай самого себе" . Пізнавати себе потрібно для того, щоб знайти для себе питання на філософські запитання.

Але людей багато і всі вони різні. І тільки сама людина може вирішити, що для неї прекрасне, що для неї добро, як саме вона повинна жити. Тому навіть, якщо філософія і наука, і навіть дуже важлива наука, то це наука особливого роду, яка має значення для однієї конкретної людини.

Тому, коли ми кажемо "вчити філософію" - це звучить досить дивно. Можна вивчити філософію Декарта або Канта. Але навіщо вам вчити філософію Декарта чи Канта? Ви ж не є Декартом або Кантом.Ви інша людина. В цьому сенсі свою філософію не можна вивчити, її можна лише створити. І ось це завдання, важливість якого неможливо переоцінити.

Чому так важливо створити власну філософію? Тому, що це єдиний правильний шлях до щастя. Адже кожна людина хоче прожити життя щасливо.

"Що таке щастя?" - це запитання складне. Одну із відповідей запропонував один французький філософ Станіслав де Буфле. Він сказав "Щастя - це усталене задоволення".

Що таке прекрасне?

Що таке прекрасне? Коли відповідають на таке питання, то утворюється наука "естетика". Естетика - це один із розділів філософії.

Триєдність: Істина, Добро, Краса

Ще в давні часи було усвідомлено єдність добра (блага), істини (правди) і краси (прекрасного). Їх називає в одному ряду вже Платон. Такий набір часто зустрічається в латинському формулюванні: bonum, verum, pulchrum. "Beauty is truth, truth - beauty" ("В прекрасному - правда, в правді - краса), - пише англійський романтик, великий поет Дж. Кітс.

Якщо визначити етику, як область філософії, в центрі якої знаходиться проблема розрізнення добра і зла ( "Етика є загальним дослідженням того, що таке добро", - пише англійський філософ Дж. Е. Мур), а естетику - як область філософії, в центрі якої знаходиться проблема прекрасного, то саме ця триєдність дозволяє об'єднати етику і естетику в єдиний курс. Єдність істини, доброти і краси було аксіомою для європейської думки дуже довго - від античності до епохи Романтизму, від Сократа до Канта.

Актуальні проблеми етики

Людина не може жити в суспільстві і бути вільною від нього. Живучи в суспільстві, людина повинна узгоджувати свої особисті прагнення і вчинки з тим, чого чекає від неї і може їй дозволити довколишнє суспільство. Можливі два крайніх випадки:

- людина, занадто нехтує суспільними інтересами заради особистих і може стати суспільно небезпечною (злочинною);

-людина, цілком відрікається від власних інтересів заради служіння суспільству, може стати незадоволеною, нещасливою і втратити інтерес до життя.

Як з'єднати індивідуальне прагнення до щастя з виконанням громадського обов'язку? Проблема оптимального вибору життєвої стратегії, яка повинна бути «золотою серединою» між хибними крайнощами, і є однією з вічно актуальних проблем етики.

Розумне рішення, наприклад, етичних проблем можливо лише в конкретному випадку, і стосується лише окремої, неповторної людини в конкретній ситуації ("Істина завжди конкретна", - писав Гегель).

Мистецтво жити

Один з видатних мислителів ХХ ст. Еріх Фромм (1900-1980) міркує про етику таким чином: будь-яка наука і будь-яке мистецтво мають теоретичний і практичний аспекти. Наприклад, теоретичний аспект медицини - це знання про те, як влаштовано людське тіло (анатомія), як діють на людський організм різноманітні хімічні речовини (фармакологія) і т.д. Практичний же аспект медицини - здоров'я. Аналогічно, теоретичний аспект етики - це знання про людську природу, а практичний - мистецтво жити. "... саме життя і є мистецтво, по суті найважливіше і в той же час найважче мистецтво для людини. Його об'єктом являється не та чи інша спеціалізована діяльність, а сама життєдіяльність, тобто процес розгортання і здійснення всіх можливостей людини. У "мистецтві жити" людина одночасно художник і модель, скульптор і мармур, лікар і пацієнт.

Гуманістична етика є прикладною наукою "мистецтва жити", заснована на теоретичній "науці про людину". "Мистецтво жити" може означати також і "мистецтво бути щасливим".

А письменник XVIII в. С. де Буфлёр писав: "Насолода - щастя божевільних, щастя - насолода мудрих".

Роздуми Демокріта

"Найкраще для людини провести життя більш радісно, і як можна менше засмучуючись; і вона досягне цього, якщо не буде шукати насолоди в тому, що є смертним."

"Не слід прагнути до всякої насолоди, а тільки до такої, яка пов'язана з прекрасним."

"Відмовляйся від насолоди, яка не корисна."

"Прекрасна у всьому співмірність."

"Тому, хто переступає правильну міру, найприємніше може стати найнеприємнішим."

Але тут варто пам'ятати, що міра для кожного своя. Тільки ви самі можете знати, що для вас є мірою, а що перевищення міри.