November 2, 2020

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası | Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu, Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde 25.06.2018 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte; YYS kapsamında, düzenlenmesi ve Bakanlığa sunulması gereken Yıllık Faaliyet Raporu’nun formatının yayınlanmasıyla resmiyet kazanmıştır. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yıllık Faaliyet Raporu ile; Gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık denetiminin yapılarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir. Şöyle ki:

Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda, sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği Ek-22/A veya Ek-22/B’ de yer alan Yıllık Faaliyet Raporları uygun şekilde düzenlenir.

Düzenlenen faaliyet raporu, öncelikle düzenlendiği tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde firmanıza gönderilir. Firmanız, bunu 10 iş günü içerisinde inceler ve bu sürenin bitimini müteakip 5 iş günü içerisinde faaliyet raporu tarafımıza gönderilir. Firmanızın, rapora itirazı varsa bu raporun ilgili yerinde belirtilir, itirazın olmaması halinde raporda belirtilen tüm hususların firmanız tarafından kabul edildiği beyan edilir. Bu şekilde raporun teslim alınmasından sonra faaliyet raporu tarafımızdan 5 iş günü içerisinde sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

YYS – Yıllık Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi

Söz konusu faaliyet raporlarının düzenlenebilmesi teknik bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu minvalde, söz konusu denetimleri kamu deneyimi bulunan Eski Gümrük Başmüfettişi ve Eski Gümrük Müfettişleri tarafından gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz tarafından, onlarca firmaya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası belgesinin alınmasında danışmanlık verilmiş olup; aynı zamanda bu firmaların, belgelerini koruması ve devamlılığını sağlayabilmesi için danışmanlık hizmeti vermeye de devam etmekteyiz.

Yıllık Faaliyet Raporu Denetimleri

Hiç kuşkusuz ki söz konusu koşulların devamlılığının sağlanması sağlıklı ve etkin işleyen bir iç kontrol ve denetim mekanizmasıyla mümkündür. Bugüne kadar Bakanlıkça belge başvurularının değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Ancak bundan sonraki süreçte, YYS sahibi firmalar açısından belge koşullarının devam edip etmediğine yönelik kontrol ve denetim süreçleri üzerinde de yoğunlaşılacaktır.

Faaliyet Raporlarınızın düzenli ve doğru şekilde yapılması ise birçok tehlikeyi bertaraf edecektir. Raporlar sayesinde firmanızın işlemleri kontrol edilmiş olacak ve olası hatalar engellenecektir. Bu sayede büyük cezaların önüne geçilmiş olacaktır.

Detaylı bilgi için, Ticaret Bakanlığı‘mızın resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.