گندزدایی تصفیه آب و فاضلاب(ضدعفونی تصفیه آب)

مقالات دستگاه تصفیه آب دسته بندی تصفیه آب ضد عفونی کننده ها گندزدایی تصفیه آب و فاضلاب(ضدعفونی تصفیه آب)

لیست وبلاگ هام

آب با سطح نمک زیر 1000 قسمت در میلیون به طور کلیآب شیرین در نظر گرفته می شود و قابل نوشیدن و استفاده از آن برای مصارف خانگی و کشاورزی بی خطر است. برای یک نقطه مرجع ، یک آب معمولی اقیانوس حاوی حدود 35000 قسمت در میلیون است ، دریاچه نمک بزرگ حاوی تغییرات 50 تا 270 هزار قسمت در میلیون و دریای خزر به طور متوسط ​​حدود 12000 قسمت در میلیون است. هرچه غلظت محلول نمک در بدن آب بیشتر باشد ، انرژی و تلاش لازمبرای شیرین سازی آب بیشتر خواهد بود.نمک زدایی (همچنین نمک زدایی املایی) فرآیند ایجاد آب شیرین با حذف نمکی (نمک) از بدن آب نمک است. درجات مختلفی از شوری در آب وجود دارد که بر دشواری و هزینه تصفیه تأثیر می گذارد و سطح نمک به طور معمول در قطعات در میلیون (ppm) اندازه گیری می شود. سازمان زمین شناسی ایالات متحده خلاصه ای از آنچه را که آب شور تشکیل...