Basic verbs of speaking used in news items- Part 1

الأفعال الأساسية من التحدث المستخدمة في الأخبار

قَالَ-يَقُولُ‌‎ - قَوْل‎
(yaqūlu)
say
сказать

أعلن- يُعْلِنُ- إِعْلَان‎
(yuʿlinu)
announce
объявить

أعرب - يُعْرِبُ‌‎ - إِعْرَاب‎
(yuʿribu)
express
выразить

عرض - يَعْرِضُ - عَرْض
(yaʿriḍu)
show, publish
обнародовать, опубликовать

أفاد - يُفِيدُ - إِفَادَة‎
(yufīdu)
state
утверждать

أكد- يُؤَكِّدُ‌‎ - تَأْكِيد‎
(yuʾakkidu)
confirm
подтвердить