B
@baohiemchaynobatbuoc
15 posts

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng làm sao để có được điều kiện điều khoản tốt nhất và tìm được công ty bán bảo hiểm nhà xưởng uy tín chuyên nghiệp nhất trên thị trường hiện nay. Sau đây Bảo hiểm Petrolimex- bảo hiểm PJICO sẽ lưu ý bạn một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm này để bạn có thể mua bảo hiểm cho nhà xưởng nhanh nhất và tốt nhất.

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản quy định về thông báo tổn thất. Các bên thỏa thuận và ghi nhận rằng cho dù có những quy định khác trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi bất kỳ sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc thiếu sót một cách vô ý của Người được bảo hiểm trong việc thông báo cho Người bảo hiểm về bất cứ tình trạng hoặc trường hợp nào có thể gây ra hoặc dẫn đến một yêu cầu đòi bồi thường theo Đơn/hợp đồng bảo hiểm này.

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng thêm nhiều quyền lợi như việc thay đổi bổ sung tài sản, sửa chữa, điều khoản điều chỉnh điều kiện hang năm áp dụng cho các đơn bảo hiểm dài hạn trên một năm.

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Điều khoản về hàng hóa của khách hàng. Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng, Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất xảy ra đối với hàng hóa của khách hàng được đặt trong khuôn viên các khu vực được bảo hiểm gây ra bởi hỏa hoạn hoặc những rủi ro được bảo hiểm khác mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với tài sản đó, với điều kiện những hàng hóa này phải được liệt kê trong bản danh mục tài sản được bảo hiểm.

Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường là loại hình bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại của công trình trong quá trình thi công và bồi thường cho bên thứ ba là những gia đình, tài sản liên quan đến cầu , đường trong quá trình thi công, những hộ ven đường và tài sản của họ.

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho các thiết bị xây dựng và máy móc do lũ lụt và ngập nước.

Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình

Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng là biểu mẫu để bên mua bảo hiểm cung cấp những thông tin cụ thể về công trình và đặc biệt là hạn mức yêu cầu bảo hiểm cho phần thiệt hại vật chất công trình xây dựng và bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba.

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường và nhiều điều khoản mở rộng khác trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng đang áp dụng tại Bảo hiểm Petrolimex. Mọi người có thể lựa chọn những điều khoản sau đây để đưa vào cho phù hợp với hợp đồng, loại công trình của mình.

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi

Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường và nhiều điều khoản mở rộng khác trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng đang áp dụng tại Bảo hiểm Petrolimex. Mọi người có thể lựa chọn những điều khoản sau đây để đưa vào cho phù hợp với hợp đồng, loại công trình của mình.

Bán bảo hiểm nhà xưởng

Bán bảo hiểm nhà xưởng yêu cầu đầu tiên phải là công ty bảo hiểm PHI nhân thọ. Chỉ những công ty bảo hiểm phi nhân thọ mới được kinh doanh loại hình bảo hiểm này. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- PJICO được bộ tài chính cấp phép và bán bảo hiểm nhà xưởng từ năm 1995 tới nay.