Đảo Phượng Hoàng
@daophuonghoangvn
Đảo Phượng Hoàng (daophuonghoang.vn) là phân khu lớn nhất tại Aqua City. Đây là Đảo tự nhiên có 100% sông nước bao quanh. Đây được coi là phân
0 posts