August 4, 2020

Сутність лідерства

Шановні побратими! Пропонуємо вашій увазі інформаційно-довідковий матеріал за напрямком лідерства.

Лідерство – це безперервний процес розвитку і зростання. Якщо Ви проходили курси лідерства, то напевно, усвідомили сутність та зміст цього соціального явища і процесу. Якщо ж ці курси у Вас ще попереду, то запропонований нами матеріал може зацікавити Вас та допомогти стати і бути лідером! Отже.

Лідерство в армії

Військовий лідер – це авторитетна особа, яка виконує службові функції в будь-яких ситуаціях на рівні лідерської поведінки, яка має стати прикладом для наслідування. Тобто сучасний військовий лідер– це відповідальний військовий керівник або будь-який військовослужбовець, який виконує цю соціальну роль ситуативно, здатний організувати ефективну діяльність підрозділу (команди), забезпечити успішне виконання завдань, згуртувати особовий склад для злагодженої бойової роботи, максимально задовільнити індивідуальні потреби військовослужбовців і не просто вести їх до поставленої мети, а навчитися зберігати критичність мислення в екстремальних і кризових ситуаціях.

Лідерство спонукає до здобуття авторитету й успішного командування підрозділом. Наприклад, командир без авторитету не є лідером. Військовий лідер – це завжди авторитетна людина. Але будь-який авторитетний військовослужбовець не завжди є військовим лідером. Лідерству можна навчитися. Чим більше військових лідерів, а не тільки номінальних командирів і начальників – тим сильніша армія. Лідером необхідно бути кожному – від солдата до генерала. Однак, ідеальних військових лідерів не існує... Це лише поодинокі приклади цього феномену.

Лідерство військовослужбовця – процес неформального впливу на особовий склад на основі:

чіткого формулювання мети, визначення способів її досягнення;

ефективної внутрішньої комунікації;

мотивації до дії, під час підготовки і виконання поставлених завдань;

забезпечення механізмів вдосконалення бойових спроможностей, розвитку і згуртування особового складу в єдину команду.

Місія військовослужбовця Збройних Сил України – захищати українську націю від агресора. Місія військових лідерів: постійно прагнути до цілеспрямованого вдосконалення своїх лідерських якостей, а також морально, психологічно, професійно готувати себе і підлеглий особовий склад до виконання завдань за призначенням, згуртовувати його і вести за собою до визначеної мети, бути прикладом для своїх людей – і на службі, і в приватному житті.

Головні індивідуальні лідерські здатності військовослужбовця :

-критично оцінювати реальний стан речей;

-чітко усвідомлювати існуючі загрози та наявні можливості;

-залучати необхідні ресурси, визначати шляхи і способи їх використання;

-досягати очікуваних результатів та сприяти розвитку й удосконаленню бойової -спроможності кожного окремого військовослужбовця та підрозділу загалом.

Тим хто керує іншими, необхідні ґрунтовна теоретична підготовка і досвід. Люди підкоряються тому, хто знає. Але знання – це ще не все, що потрібно справжньому лідеру. Хороший лідер спрямовує, показує приклад, поділяє разом з усіма труднощі і завойовує їхню підтримку, тобто авторитет. Лідер повинен вміти добиватися поваги, не прагнучи популярності.

Лідер у буквальному сенсі – це не завжди людина, що йде попереду. Від лідера чекають, що він вкаже шлях, зберігатиме єдність команди і турбуватиметься про кожного підлеглого під час виконання спільних завдань.

На відміну від командира (начальника, шефа) слово «лідер» не має ієрархічного відтінку, позаяк лідер і ті, хто йде за ним, перебувають на одному рівні, вони рівноправні.

Чим швидше ми рухаємося, тим далі попереду маємо шукати орієнтири, що нас спрямовують у майбутнє. Вміння обрати правильні орієнтири – це і є лідерство. Людям завжди необхідно знати, куди вони рухаються, знати їхнє спільне завдання.

Коли ви прагнете бути військовим лідером, дуже важливо «стояти твердо на землі» і не відриватись далеко від образу лідера як людини, що вказує шлях, об’єднує і згуртовує людей у команду, заохочує їх прикладом і словом продовжувати рухатись за напрямком, не зважаючи на труднощі і небезпеки на шляху.

Ми живемо у часи, коли в серці кожного українця має народитися ВОЇН, а з ВОЇНА – ЦІННІСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІДЕР.

Бажаємо плідної комунікації! До наступних повідомлень!