November 25, 2020

دوره مدیر فروش حرفه پلاس

همان طور که می دانیم، امروزه بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در سیر کاری خود با مرحله فروش مواجه هستند ودر اکثریت آن ها نیز، فروش هدف اصلی و نهایی تعریف می شود.اما اغلب نگاه کوتاه مدت، بدون دانش و در بهترین حالت سنتی به فروش دارند. پس باید نگرش به علم فروش تغییر کند و مدیران فروش مهارت های علمی و کاربردی به روز را کسب کنند.

در اغلب شرکت های ایرانی مدیر فروش نقش مدیر بازاریابی را نیز ایفا می نماید اما این رویه درست نیست و غالبا مدیر فروش نیز دراین وظیفه دچار مشکل است برای همین بسیاری از شرکت ها در زمان رکود بازار دچار مشکل فروش می شوند در حقیقت وظایف مدیر فروش درقسمت تطبیق نیاز مشتری با محصولات و خدمات موجود و فروش محصولات و توجه به نیروی انسانی ختم می شود ، یعنی تمرکز بر مشتری راغبی که پیشتر توسط واحد بازاریابی تهییج شده است . پس لزوم وجود واحد بازاریابی و مدیر بازاریابی مستقل از مدیر فروش از اصول مدیریت حرفه ای کسب و کار ها است و نباید وظایف و مسئولیت های این دو واحد باهم ادغام شوند .

هدف دوره مدیر فروش حرفه پلاس آشنا نمودن مخاطبان با روش ها و تکنیک های جدید جهت مدیریت تیم فروش ارتقاء دانش ، بینش و مهارت مدیران ، کارشناسان و فراگیران در زمینه مدیریت فروش کسب و کار ها است از ویژگی های این دوره می توان به ارتقاء مهارت کوچینگ و رهبری تیم فروش ، ارتقاء مهارت و دانش هدف گذاری فروش و تکنیک های فروش ، مدیریت بحران در فروش و استراتژی های خروج از آن ، آموزش استفاده از ابزارهای مدیریتی فروش و ارتقاء مهارت ارزیابی عملکرد فروش است .به بیان ساده تر این دوره با رویکرد حرفه ای چالش های پیش روی شمارا بررسی می کند و از طریق توانمندی پرسنل و تیم فروش راهکار های عملیاتی به شما ارائه می دهد .

پس با دوره مدیر فروش در حرفه پلاس با ما همراه شوید تا اهداف خودتان و سازمانتان را محقق سازید.