herfehplus
@herfehplus
مطالب روز در حوزه مدیریت کسب و کار
21 posts

راهکار های فروش در شرایط رکود

با ایجاد بحران در سازمان، تیم فروش انرژی لازم برای اجرای خط مشی ها و استراتژی های سازمان را ندارد، در نتیجه فروش با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. پس در شرایط رکود باید بتوانید بحران ها را مدیریت کنید.

زبان بدن

شاید برای شما سوال به وجود آمده باشد که زبان بدن چیست و چه تاثیری در برقراری روابط ما با دیگران دارد. برای درک بهتر این موضوع لازم است با تعریف زبان یدن و تاریخچه و کارکرد آن آشنا شویم

طراحی هویت برند

هویت چیزی است که باعث می شود یک پدیده خود را به شکل کلی بفهمد و به دیگران توضیح دهد.

کهن الگو

کهن الگوها یا آرکتایپ ها می توانند در شکل گیری هویت برند نقش بسزایی داشته باشند. این بحث نخستین بار توسط یونگ مطرح شد، سپس مارگارت مارک و کارول پیرسن در کتاب قهرمان و عاصی این مفهوم را وارد دنیای برندینگ کردند. همچنین کتاب کهن الگوهای یونگی نوشته رابین رابرتسون نیز به بحث بین رشته ای بودن آرکتایپ ها بسیار توجه کرده است.

تکنیک های فروش

آنچه در فروش اهمیت فراوان دارد، این است که ما بدانیم تکنیک های فروش( ابزارهای فروش) صرفاً به صورت یک ابزار عمل می کنند تا فرایند فروش ما تسهیل شود. اگر ما کل فرایند فروش را درست انجام نداده باشیم، آن ابزار کمک شایانی به ما نخواهد کرد.

حل مساله و تصمیم گیری

سایمون معتقد است تصمیم گیری جوهره ی مدیریت است و از نقش های مدیران ارشد نیست. همه ما به عنوان مدیر یکسری تصمیماتی در زندگی خود می گیریم، همواره نتایج تصمیم گیری ماست که تعیین می کند چه میزان تصمیم درست بوده است .

پیش بینی فروش

پدیده ها یا اتفاقاتی که پیش‌بینی‌های ما را رقم می‌زنند تصادفی نیستند. همیشه کدی بین عواملی که پیش بینی ها را رقم می زنند در جریان است. ما به دلیل اینکه با توجه به دانش امروز، قادر نیستیم این کدها را رمزگشایی کنیم، برچسب تصادفی بودن این پدیده ها را به آن می زنیم. و این در بعضی از سازمان ها نمود پیدا می کند.

راهکارهای فروش در شرایط رکود

با ایجاد بحران در سازمان، تیم فروش انرژی لازم برای اجرای خط مشی ها و استراتژی های سازمان را ندارد، در نتیجه فروش با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. پس در شرایط رکود باید بتوانید بحران ها را مدیریت کنید.

دوره مدیر پروژه حرفه پلاس

تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند.به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد

منابع تامین مالی

حرف اول در این آموزش