November 28, 2020

دوره مدیر برند و تبلیغات حرفه پلاس

اتحادیه بازاریابان آمریکا برند را به عنوان نام، عبارت، علامت، نشانه یا طرح ویا ترکیبی از آنهامی داند که برای شناسائی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایزکردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رودبه این ترتیب لازم است درک کنیم که برند سازی صرفا به منظور به دست آوردن بازار هدف که در رقابت با دیگر رقبا انتخاب می شود نیست، بلکه هدف آن کسب چشم انداز برای خود شما از یک طرف و شناساندن شما به مشتریان به عنوان تنها کسی که راه حلی برای مسئله آن ها فراهم می سازید، می باشد. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت، موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد.برند سازی، فرآیند منظمی است که به منظور ایجاد آگاهی، تمایز و افزایش وفاداری مشتری استفاده می شود. هنر ایجاد و حفظ اعتبار برند «مدیریت برند» نامیده می شود. توجه و جهت گیری تمامی سازمان به سمت برند، بازاریابی یکپارچه (جامع) نامیده می شود.

هدف دوره مدیر برند و تبلیغات حرفه پلاس پرورش متخصصان حوزه برندینگ و تبلیغات است با توجه به اهمیت تبلیغات و برندینگ در فضای کسب و کار مدیران می توانند از طریق شناخت و کسب مهارت های حرفه ای در این حوزه تبدیل به مدیران با تبحرتری بشوند از ویژگی های این دوره می توان به توانایی طراحی هویت برند توانایی انجام گام های مدیریت برند توانایی طراحی برنامه های مدیریت برند توانایی طراحی برنامه ارزش ویژه برند و توانایی شناخت و ارزیابی برنامه های تبلیغاتی اشاره کرد با مشاهده این دوره و گذراندن تمرین ها و آزمون ها و بویژه شرکت در پاتوق حرفه ای ها قادر خواهید بود کسب و کارتان را بهبود ببخشید

برای یادگیری دوره مدیر برند و تبلیغات حرفه پلاس با ما همراه شوید