December 8, 2020

راهکارهای فروش در شرایط رکود

با ایجاد بحران در سازمان، تیم فروش انرژی لازم برای اجرای خط مشی ها و استراتژی های سازمان را ندارد، در نتیجه فروش با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. پس در شرایط رکود باید بتوانید بحران ها را مدیریت کنید.

بحران های زمان رکود

1 . بحران فکری: این بحران برای مدیران ارشد شکل میگیرد، زیرا مدیران ارشد دچار بحران فکری میشوند و در پی آن دچار بحران مدیریت نیز خواهند شد و این اتفاق باعث میشود تا در تدوین استراتژی ها، تدوین راهکارها و موارد مدیریتی دچار بحران شوند و درنتیجه بحران در تیم فروش می آید و از آن بدتر، تیم فروش با بحران های مختلف منابع انسانی روبرو خواهد شد.
2. بسیاری از شرکت ها سعی میکنند با همان راهکارهای قدیمیشان گذر از بحران را انجام دهند، یعنی همان راهکارهایی که از قبل وجود داشته و با همان شرایط قبل از رکود می فروختند، با همان شرایط در دوران رکود هم میخواهند موفق شوند. اما شرایط عوض شده و شما با همان راهکارهای بازاریابی و راهکارهای تبلیغاتی که دارید ‌نمی توانید موفق شوید. زمانیکه رفتار مشتری ‌های شما در زمان رکود عوض میشود، شما هم باید متناسب با تغییرات رفتاری آنها سیستم مارکتینگ‌ و استراتژی‌ های مارکتینگ‌ خود را عوض کنید، پروموشن ‌های مختلفی که انجام میدهید عوض شود، حتی بعضاً شما باید بتوانید بخش بندی تان را نیز تغییر دهید.

چرا عده ای در شرایط بحران، رشد میکنند؟

1 . آنها کسانی هستند که فرصت ها را خوب میشناسند و بر مبنای فرصت هایی که میشناسند وارد بازار میشوند.
2. آنها تغییرات را خوب شناسایی میکنند و متناسب با تغییرات رفتاری مصرف کننده، استراتژی هایشان را عوض میکنند.

جا دارد در ادامه بحث به بحران های حال حاضر اقتصاد ایران اشاره کنیم

1-بحران کرونا: همانطور که میدانید با شیوع ویروس کووید 19 چهره اقتصاد بین المللی و به تبع آن کشورمان دستخوش تغییرات فراوان شده است.از مهم ترین پیامدهای این بحران می توان به کاهش صادرات و واردات کشورمان اشاره کرد.علاوه بر آن با توجه به تعطیلی های دوره ای اکثر کسب و کارها و دورکاری،،اوضاع اقتصادی و به تبع آن فروش اکثر کسب و کارها دچار بحران شده است و طبیعتا با سیاست گذاری های علمی و جدید در حوزه فروش و استفاده از تکنیک های جدید و منطبق بر شرایط روز نیاز مبرم احساس میشود. همواره باید به این نکته توجه داشت که این بحران رفتار مصرف کنندگان و سیاست های کلی فروش اعم از هدف گذاری،بودجه بندی، پیش بینی فروش و...را دچار تغییر کرده است و ما بعنوان واحد فروش باید طرح نو دراندازیم.
2-تحریم های بین المللی: اثرات منفی تحریم ها بر اقتصاد ایران و به ویژه بخش تولید بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه و با توجه به تحریم ها حضور صنایع کشور در بازارهای بین المللی بسیار سخت شده و علاوه بر آن نقل و انتقالات مالی بین بانکی بین ایران و دیگر کشورها هم دچار مشکل شده است.طبیعتا این تحریم ها بر فروش کسب و کار ها نیز تاثیر مستقیم داشته است و باید با تبیین اثرات محسوس آن و استفاده از راهکار ها و شیوه های علمی و به روز و متناسب با این شرایط راه برون رفت از این بحران ها را پیدا کنیم

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فروش و بحران های آن و مدیریت کسب و کار به حرفه پلاس مراجعه کنید