November 25, 2020

دوره مدیر فروش

امروزه بسیاری از کسب و کار ها برای توسعه دادن کسب و کارشان و ربودن گوی سبقت از رقبا در بازار اقدام به اجرای برنامه های بازاریابی می کنند با توجه به اهمیت این موضوع در دنیای کسب و کار کنونی می توان گفت مدیران با کسب دانش و مهارت های حرفه ای بازاریابی ( مارکتینگ ) می توانند به پیشرفت و توسعه کسب و کارشان سرعت بخشند و اهداف خود و سازمان متبوع خود را محقق سازند .

بازاریابی فرایند شناسایی ، پیش بینی و ارضای نیاز ها و خواسته های مشتری است . بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصولات ( کالا ها یا خدمات ) و مشتری گفته می شود . بازاریابی به هنر فروش نیز معروف است ولی باید توجه داشت که فروش از توابع کوچک بازاریابی محصوب می شود .

بازاریابی بر پایه چهار مقوله اصلی استوار است که به آن امیخته بازاریابی ( 4P ) می گوییم ، آمیخته بازاریابی عبارت است از :

1 — کالا یا خدمات ( Product )

2 — توزیع یا محل ( Place )

3 — قیمت گذاری ( Pricing )

4 — فعالیت های ترویجی ( Promotion )

هدف تدوین دوره مدیر بازاریابی حرفه پلاس پرورش متخصصان در حوزه بازاریابی و همچنین ایجاد فضای تعامل و آموزشی حرفه ای می باشند که پس از آن دانشپذیران بتوانند به ارائه راهکار های عملیاتی حرفه ای در کسب و کار خودشان بپردازند ، از ویژگی های این دوره می توان به توسعه و رشد سازمان ، طراحی استراتژی و برنامه بازاریابی ، آشنایی با تکنیک های بروز در بازاریابی ، برندسازی و مدیریت حرفه ای واحد بازاریابی اشاره کرد .

شما میتوانید با دوره مدیر بازاریابی در حرفه پلاس همراه شوید تا بتوانید اهداف خود را در راستای پیشرفت و توسعه بخشیدن به کسب و کار خود را محقق سازید .