April 29, 2015

О категорическом несогласии Имеда3 с позицией нашего старого друга Кибер_125

Последние публикации нашего старого друга Кибер_125 и допущенные им ошибки в прогнозировании ситуации в России к сожалению не дают нам сегодня оснований поддержать его позицию. Ее он декларирует кстати при помощи перепостов позиции другого нашего давнего друга в_н_зб, о котором появлялись упоминания на тему того что он связан с медведчуковским Князем_Огином. Кстати, в_н_зб постоянно продвигает позиции Юлии Тимошенко, и это тоже достаточно ясно и отчетливо видно. Связана ли Юлия Владимировна с господином Медведчуком - нам неведомо.
3 Майдан - это не то что СЕГОДНЯ Требуется Украине на наш взгляд.
Поддержка Порошенко как президента может быть или не быть, критика его действий - может быть или не быть, но раскачивать ситуацию, кто бы этой раскачкой сегодня не занимался - значит играть на руку путинскому режиму.
И это с точки зрения "нашей коровы" - абсолютно НЕДОПУСТИМО.
***
Останні публікації нашого старого друга Кібер_125 і допущені ним помилки в прогнозуванні ситуації в Росії на жаль не дають нам сьогодні підстав підтримати його позицію. Її він декларує речі за допомогою перепис позиції іншого нашого давнього друга в_н_зб, про який з'являлися згадки на тему того що він пов'язаний з медведчуківським Князем_Огіном. До речі, в_н_зб постійно просуває позиції Юлії Тимошенко, і це теж досить ясно і чітко видно. Чи пов'язана Юлія Володимирівна з паном Медведчуком - нам невідомо.
3 Майдан - це не те що СЬОГОДНІ Потрібно України на наш погляд.
Підтримка Порошенка як президента може бути чи не бути, критика його дій - може бути чи не бути, але розхитувати ситуацію, хто б цієї розгойдуванням сьогодні не займався - означає грати на руку путінському режиму.
І це з точки зору "нашої корови" - абсолютно неприпустимо.