April 10, 2020

10-sinf. AMALIY MASHG‘ULOT

Eng qiziqarli fan ilovasi. Qiziqarli fanlar ilovasini bir oz o‘zgartiramiz. So‘rovnomada har bir o‘quvchi faqat bittadan fanni ko‘rsata olsin. Bu ilovada Radiogroup obyektidan foydalanamiz. Avval uning sarlavhasini o‘zgartiramiz va undagi to‘rtta Checkbox obyektlarini olib tashlaymiz. Buning uchun ular ustida navbatma-navbat sichqonchaning chap tugmasini bosib, so‘ng klaviaturadagi Delete tugmasini bosamiz:

Uning o‘rniga yuqoridagi ko‘rsatilgan usulda Radiogroup obyektini joylashtiramiz va unga to‘rtta radiotugmani quyida ko‘rsatilgandek kiritamiz.

Endi OK tugmasini ikki marta bosib uning TForm1.Button1Click

protsedurasiga quyidagi kodni kiritamiz:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i:integer;begin

n[0]:=n[0]+1;

i:= Radiogroup1.Itemindex; if i>=0 then n[i+1]:=n[i+1]+1;

Radiogroup1.Itemindex:=-1; end;

Bu protsedura har safar ishga tushganda (ilovadagi OK tugmasi

bosilganda) ikkinchi qatordagi operator yordamida yangi o‘zgaruvchi: i ni

yaratadi. To‘rtinchi qatorda so‘rovda qatnashganlar sonini bittaga oshiradi.

Beshinchi qatorda Radiogroup1 da qaysi variant tanlanganini i

o‘zgaruvchiga uzatiladi.

Agar bu qiymat 0 dan katta yoki unga teng bo‘lsa, ya’ni biror variant

tanlangan bo‘lsa, oltinchi qatorda bu variantning tanlanganligi soni bittaga

oshadi. Yettinchi qatorda variantlar tanlanmagan holga o‘tkaziladi va

protsedura o‘z ishini tugatadi. Ilova esa keyingi foydalanuvchining tanlovini

qabul qilishga tayyor turadi:

               Amaliy ish:

Mavzu yuzasida savol va topshiriqlar:

1. Yangi ilova yarating va uni 07_01 papkasiga sаqlang.

1.1. Uning oynasiga Test tizimi deb nom bering.

1.2. Radio tugmalar guruhi yaratib, uning sarlavhasini Test savollari deb o‘zgartiring. Unga 36 ta tugma qo‘yib, ularning nomlarini 1 dan 36 gacha qilib, o‘zgartirib chiqing.

1.3. Ilova oynasiga yangi radiotugmalarning yangi guruhini qo‘shing. Unga Javoblar deb nom bering. Unga to‘rtta tugma qo‘shib, ularning nomlarini A, B, C, D deb o‘zgartiring.

1.4. Ilovani ishga tushirib, unda test savollari va javoblarni tanlab ko‘ring.

1.5. Ilovani saqlang va uni yoping.

2. Yangi ilova yarating va uni 07_02 papkasiga saqlab qo‘ying.

2.1. Uning oynasini Elektron xarid deb nomlang.

2.2. Ilova oynasida radiotugmalar guruhini yarating va unga to‘lov turi

deb nom bering.

2.3. Radiotugmalar ro‘yxatiga quyidagi bandlarni kiriting:

PayNet; Click; UPay; Uzcard; Naqt; Pul o‘tkazish.

2.4. Ilovani ishga tushirib, to‘lov turini o‘zgartirib ko‘ring.

2.5. Ilovani saqlang va uni yoping.

3. Yangi ilova yarating va uni 07_03 papkasidа saqlang.

3.1. Ilova oynasiga Bitiruvchilar deb nom bering.

3.2. Ilova oynasiga radiotugmalar guruhi obyektini joylang va unga

Ta’lim muassasasi deb nom bering.