2-тапсырма. Төмендегі карталарды қарап отырып, кестені толтыр.