January 12, 2018

Irwin Consulting Services Review: How to guarantee a safe holiday celebration with your family

by @josephinemcbeth

This month marks the peak of the holiday season and people are getting more excited to celebrate Christmas and to welcome another year with lots of hope and dreams. And alongside to those cheerful and enthusiastic feelings and thoughts, you will see that majority of homes in your neighborhood are celebrating the holiday season already with their joyful decorations as well.


However, not all households this year will celebrate this season merrily because sadly, local fire departments have reported the increased number of fire cases in homes especially during this time of the year. One main reason is the electrical problems on some electrical decorations and a few more related issues. Irwin Consulting Services don’t want to add more numbers to the victims of home fires this year, so the following guidelines were made by the group to help your family become safer this holiday season even in the simplest way.


Look after a live Christmas tree


In choosing a live or a real tree, you need to select the greener and fresher ones because you don’t want to have drier trees that are a magnet to fires and can react to flames quickly. In case you already have one, make sure that it is a distance away from the heat sources in your home and is close to the fire extinguisher. You should protect the tree to avoid dryness so water it daily to ensure its healthy condition. Artificial trees can be a good choice as well especially if the tree is labeled “fire resistant”.


Ensure good electrical connections


Make sure of proper electrical connections in your house. Plan everything at first since the holiday season will require you to have more sockets for additional electrical decorations. Organize the extension cords or power strips properly to prevent overloading as well as electrical and even fire accidents.


Protect electrical cords


The cords should be safe from harm so be careful in arranging them to avoid any kind of damages. Use hooks or insulated staples over nails or tacks.


Trash wrapping papers properly


The entire family will definitely feel happiness after their gift-giving, but do not let your family members throw away the wrapping papers at the fireplaces. Gather the papers then throw them in the trash can or you can unleash your creative side and simply recycle or reuse them. Remember that papers are also fast in catching fires and even start flash fires.


Require the help of others


You can probably do the decorating alone at higher places but Irwin Consulting Services would like you to double guarantee your safety, thus it would be better to have other people in your family or friends to help you. Seek their support in guarding the base of the ladder to ensure your safety while decorating at higher places such as in the roof, high walls, or top of the tree.


Use safe Christmas lights


Damaged Christmas lights should definitely be replaced. Before using the lights, check if there were any damages on it to avoid electrical issues that may lead to unwanted accidents. You must not allow frayed wires, broken sockets or loose connections to give lighting to your joyous holiday celebration.


Be wary of using the lights


Decorative lights should not be left unattended for a long period of time. Turn them off properly before going to bed or before your family leave the house. Perhaps you would like to leave them open on the outside for a lovely sight but never risk the safety of your home and your family to please a few people outdoors.


Take extra caution with candles


To add more aesthetics to your holiday decorations, you might have a few beautiful candles with a good scent in your living room or other rooms in your house. But if you have little children and pets, having this kind of additional décor may not be a good idea unless they are not within the reach of your kids and animals. Put the candles away from combustible objects as well.


Choose sturdy ornaments


Your children or pets might get interested in those lovely ornaments of yours and then play with them. It is often a practical choice to get decors that can be quite expensive but very durable. It would be a different story with electrical decorations that are smaller in size because kids and animals might try to swallow them, so avoid putting those items in places that were easy to reach for them.


Think carefully about displaying fake foods


This might not be the best idea if you have little children and animals. They might mistake those delicious-looking macaroons or candies as real ones and then try to eat them.


Choose festive plants wisely


You might have other plants included in your holiday decorations, but some can be poisonous once eaten. Poinsettias were the most popular during this season, and even if this plant is only mildly toxic, it still brings some danger to your family’s health so think twice about adding such plants to your décor.


Irwin Consulting Services wanted every household to be safe even in this season of love, hope, and joy as part of their commitment to helping organizations, companies, professionals and individuals in ensuring public safety.

January 6, 2018

Irwin Consulting Services Review: Hur man gör säker på en säker utsmyckning här julen

by @josephinemcbeth

Till de människor som har sin sista-minuten semester säsong utsmyckning, inte panik och fokusera ditt sinne på att sätta vackra dekorationer på ditt hem. Det är inte för sent att ha andan i semesterperioden för att fylla ditt hus. Känslan av lycka och spänning kan vara överfyllda i dig, men kom ihåg att du måste öva försiktighet samt i dekorera eftersom semester traditioner kan tyvärr medföra faror eller olyckor till familjen i vissa fall.

Varje natt av semesterperioden, hus föra ljus till mörkret med sina mousserande och glittrande dekorativa lampor och andra dekorationer som har vacker belysning. Det ger lycka även till den ensamma natten men det kalla vädret ställer också vissa utmaningar under semesterperioden.

Den här säsongen kan också vara den mest spännande för många familjer runt om i världen. Med detta, många människor ser mycket fram emot detta evenemang av året. Men du bör vara mycket ansvarig för denna säsong av glädje. Dekorera ditt hem skulle säkert innebära en hel del elektriska anslutningar, så du måste bekräfta om alla förlängningssladdar eller remsor och ledningar är alla säkra att använda och är i gott skick. Experter tillade att det skulle vara bättre att avgöra hur mycket ström som körs genom sladdar.

Å andra sidan, installera julgranen på en plats som är borta från värmekällor såsom eldstäder och värmare utrymme. I synnerhet bör det finnas minst 3 meters avstånd mellan trädet och värmekällor. Genom att välja en riktig eller levande julgran, Irwin konsulttjänster föreslår att se till att trädet är färskt och undvika torra sådana eftersom sådana är sårbara för bränder. För att säkerställa god vattenupptagning, skär minst 1-2 inches från basen av stammen innan du placerar den på ett stativ, och sedan fylla den med vatten. Glöm inte att vattna stativet på en regelbunden basis för att upprätthålla den rika, gröna inslag i trädet.

Var försiktig med att använda förlängningssladdar, och så mycket som möjligt, Använd inte dessa sladdar på värmare. Även om du är upptagen dekorera ditt hem, måste du fortfarande vara medveten om att hålla dig själv och din familj säker. Håll dig borta från värmekällor samtidigt sätta dessa vackra prydnader på en specifik plats. Det kalla vädret kräver konstant användning av värmare men se till att var och en är säker att använda och på en säker plats.

Om du ska dekorera ditt hem utanför, se till att varje förlängningssladd/grenuttag och elektrisk dekoration har "för utomhusbruk" etikett. Du måste följa tillverkarens riktlinjer och se till att korrekt installation av varje dekoration och utrustning du har. De elektriska produkter och deras effektbehov på strömstyrka bör matcha strömstyrka av förlängningssladdar. Välj kretsar skyddas av mark fel krets avbrott eller GFCIs att ansluta din utomhus elektriska lampor och dekorationer.

Aldrig riskera din säkerhet i dekorera utanför ditt hem, så undvik att komma nära kraftledningar och se till att du är minst 10 meter bort från den. Du måste också undvika överbelastning, alltså kontrollera eluttag och se till att de inte har många elektriska dekorationer eller enheter anslutna till den. Överhettning kan bli ett problem och även börja en rasande eld.

Elektriska sladdar kräver ordentlig isolering så se till att det inte fanns några sladdar klämda i fönster, dörrar eller under tung utrustning eller möbler. Jul eller dekorativa ljus måste sättas på plats ordentligt utan att skada dess sladdens isolering. När du byter glödlampor eller säkringar, koppla loss alla elektriska dekorationer först. Irwin Consulting Services förstår att detta är den vanliga tips från experter, men gruppen skulle vilja påminna er än en gång att stänga av alla inomhus och utomhus elektriska dekorationer innan du går till sängs eller lämnar huset.

Vackra ljus med god arom kan vara ett härligt komplement till din semester dekorationer men dessa verkliga ljus kan medföra olyckor till ditt hus, särskilt om de är inom räckhåll för dina små barn. Överväg att förvärva artificiella ljus istället. Men om riktiga ljus var verkligen din stil, se till att sätta dem på platser bort från räckhåll för dina små barn och från brännbara material också. Släcka elden innan du sover eller går utanför huset.

Irwin Consulting Services hoppas på din roliga och roliga semester säsong som är fylld med kärlek och konsten att ge. För mer brand, kommunikation och även EMS rådgivning råd eller tips, besök eller kontakta gruppen av Irwin konsulttjänster.

Show more