April 22, 2021

خط بی نازنین

فونت b nazanin

https://omigo.ir/r/3qol

خط بی نازنین فونت قدیمی و نوستالژیک؛ فونت اسم نازنین به انگلیسی برای نصب فونت b nazanin باید فایل دانلودی font را در فولدر ویندوز خود قرارداده و پس از این عمل کامپیوتر خود را ریست کرده و از فونت مدنظر در هر نرم افزاری استفاده کنید، این عملیات با تعویض ویندوز و حذف پوشه فونت در ویندوز پاک شده و مجدد باید نصب کنید.

https://idat.ir/226735

در دانلود فونت ب نازنین تمامی نسخه های نرم افزار ورد سازگار با نازنین 2013 الی نازنین 2021 قابل استفاده می‌باشند. حال سوال پیش میاید که فونت بی نازنین چه شکلی است ساختار فونت قدیمی بوده و از فونت های مشابه با ساختار مدرن تر خیلی دور می‌باشد.

https://www.reddit.com/user/Apprehensive-Work-29/comments/mw4lei/%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86/