February 4, 2021

آبیاری مغناطیسی:Magnetic Irrigation

گیاهان برای رشد مطلوب و فرآیند فتوسنتز نیاز به جذب آب و موادغذائی از خاک دارند. عمده مواد غذائی موجود درخاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند. هنگام آبیاری گیاهان باآب معمولی مقدارکمی از عناصر غذائی درآب حل می شوند. درنتیجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود.

زمانی که گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود، لایه ای سفید و سخت از بی کربنات کلسیم و کربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود و تنها بخشی از بی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده و در خاک نفوذ می کنند و سپس روی ریشه گیاه نشست می کنند. درنتیجه گیاه مجبوراست برای ادامه زندگی خود ریشه های اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختل می کند. به دلیل افزایش مولکول های آب در واحد حجم، براثر مغناطیسی شدن آب، بر حلالیت آن اضافه شده و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها و آنیون ها افزایش می یابد و مقدار بیشتری از نمک ها به ویژه بی کربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. دراین شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک و همچنین تجمع نمک ها در اطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بارالکتریکی نمک ها کاهش می یابد. باافزایش جذب املاح معدنی، نمک های مفید و عناصر موجود در آب و خاک، می توان کود کمتری مصرف نمود. ضمن اینکه بدلیل کوچک تر شدن مولکول های آب و افزایش توانائی جذب آن توسط گیاه، کارایی مصرف آب نیزافزایش می یابد. در اثر آبیاری با آب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشتر آن در خاک، میزان تبخیر از سطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمتر خواهد بود. گزارشات متعددی در خصوص کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی وجود دارد.

مزایای آب آبیاری مغناطیسی:

1-افزایش راندمان آبیاری:
آب مغناطیسی (دیونیزه) به ذرات کلوئیدی رس چسبیده و فرار آب به اعماق خاک متوقف می شود لذا راندمان آبیاری که ناشی از تبخیر و نفوذ عمقی می باشد ارتقاء می یابد. مثلا در آبیاری قطره ای از 85% به 95% افزایش می یابد.

آب مغناطیسی شده روان تر و سریعتر در خاک سطحی فرو می رود و حتی در زمینهای شور و قلیا احتمال ماندابی و تبخیر آب آبیاری کاهش می یابد

2-افزایش حلالیت آب (بهبود کارایی مصرف کود):
بر اثر نیروی مغناطیسی اعمال شده تعداد ملکول های آزاد آب افزایش یافته و دیگر درگیر با املاح محلول در آب نخواهند بود

در اثر این پدیده به شدت به حلالیت آب اضافه شده و کشش سطحی آن کاهش می یابد و می توان در سمپاشی و محلول پاشی از نازل های کوچکتر استفاده کرد تا مصرف سم به یک سوم قبل کاهش یابد.(زیرا ملکول آب بصورت گرد درآمده و بار الکتریکی خود را از دست می دهد)
در صورت آبیاری بارانی در سطحی وسیع، این ذرات به شکل ابر مغناطیسی بر فراز منطقه تشکیل شده و بطور محسوسی میزان بارندگی در آن منطقه افزایش می یابد.
با افزایش حلالیت آب، عناصر غذایی موجود در خاک ( فسفات های تثبیت شده و ذرات کلوئیدی، سیلیکات های حاوی پتاسیم و نیز ریز مغذی ها) فعال شده و نیاز به مصرف کود تا 50 % کاهش می یابد.

اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب و در ادامه سهولت انحلال املاح نا محلول در خاک گشته که این امر کاهش 50% مصرف کود را می تواند ارمغان آورد.

3-خنثی شدن سختی آب:
آبیاری مغناطیسی با خنثی کردن سختی آب و تبدیل بی کربنات به کربنات کلسیم و با تبدیل کلسیت ها به آرگونیت سبب می شود املاح به راحتی توسط ریشه جذب شوند .در آبیاری معمولی املاح کلسیتی در حضور بیکربنات لکه های کلسیمی بر روی برگ تشکیل می دادند و با پر کردن خلل و فرج خاک آن را سفت می کردند و مانع از جذب آب و مواد غذایی می شدند اما در آبیاری مغناطیسی با تبدیل شدن به آرگونیت دیگر مزاحم نخواهند بود.

4-پاستوریزاسیون آب:
با عبور آب مغناطیسی شده و خنثی شدن کاتیون ها امکان حیات و تغذیه از خزه ها، جلبک ها و پاتوژن ها نظیر ویروس، باکتری ها و قارچ ها سلب شده و جمعیت آنها در سطح مزرعه کنترل می شود. بدین ترتیب گیاه با کاهش جمعیت پاتوژن ها نسبت به بیماری های گیاهی محافظت شده و نیاز به سمپاشی نیز کاهش می یابد.

5-اصلاح خاک:
در صورتی که از کود های آلی استفاده کنیم، آب مغناطیسی بعنوان پلی بین ذرات کلوئیدی و هوموس عمل کرده و خاکدانه تشکیل می شود و به این ترتیب خاک پوک شده و تهویه آن به نحو بهتری انجام می شود و خاک کلوخه نشده و حاصلخیزی آن بهتر تامین می گردد. در صورت پاشش کود های آلی و بیولوژیک، تاثیر آبیاری مغناطیسی بسیار بیشتر خواهد شد.

6-زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه:
آب مغناطیسی چرخه رسیدن محصولات را از طریق پویا سازی آب بین ترکیب ذرات رس و هوموس و عصاره خاک، تسریع می سازد و محصول زود رس می شود.

با جذب آسانتر کاتیون ها از جمله کلسیم، منیزیم و آهن رنگ برگ سبز تیره شده و این نشان دهنده رفع فقر ریز مغذی ها می باشد.

به علت قدرت جذب بیشتر سیستم ریشه، گیاه 30-20روز زودرس تر شده، در نتیجه با جذب بیشتر یون های غیر متحرک نظیر فسفر و آهن، رشد و عملکرد گیاه به تناوب افزایش می یابد.

7-مقاومت به سرما زدگی:
در اثر آبیاری مغناطیسی با کنترل باکتری های مولد هسته یخ، تشکیل بلورهای یخ در دماهای پایین تری محتمل بوده و ریسک خسارت سرمازدگی کاهش می یابد.

از طرفی با حلالیت بیشتر آب مغناطیسی جذب پتاسیم از ذرات کلوئیدی افزایش یافته و درصد مواد جامد ساقه و برگ بسیار بالاتر خواهد بود و خطر تشکیل بلور های یخ در گیاه کاهش می یابد.

8-افزایش کیفیت و کمیت محصول:
با تصفیه آب آبیاری فرایند فتوسنتز تقویت شده و علائم کمبود مواد غذایی رفع می شود.

در این حالت برگ هایی سبز تر، گیاهانی قوی تر و شاداب تر با جذب بهتر ریز مغذی ها، کلسیم و منیزیم خواهیم داشت.

درصد مواد جامد در میوه و دانه افزایش می یابد.

سرعت جوانه زنی و درصد سبز شدن در درختان افزایش یافته و بعلت محو لکه های کلسیمی در آبیاری بارانی و باقی نماندن قطرات درشت بر روی برگ ها، برگسوزی متوقف می شود.

9-محافظت و نگهداری از بذر در انبار:
مغناطیسی کردن بذر یکی از راه های محافظت و نگهداری از بذر در انبار است.

با مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش 50-30 درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز شدن آن فراهم می شود.

همچنین در اثر این عمل تشکیل پروتئین سریعتر شده و رشد ریشه ها بیشتر و بذر های ضعیف با قوه نامیه کمتر، رشد بهتری خواهند داشت.

10-مزایا در باغبانی:

الف: همزمانی در رسیدن، درشت شدن و یک دست بودن میوه

ب: مرتفع شدن معضل سال آوری

ج: افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده و برپشت و روی برگ می نشیند)

د: جذب آسانتر مواد غذایی در نتیجه کاهش زرد برگی و کلروز

ه: حذف تنش خشکی با توجه به افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک

و: افزایش عملکرد به علت فتوسنتز بهتر و جذب راحت تر آب و مواد غذایی

ز: زودرسی محصول در نتیجه تعدیل موئینگی(افزایش خاصیت اسمزی)

مواردی که باید در استفاده از آب مغناطیسی به آنها توجه شود:

مدت اثر و مغناطیس ماندن آب حد اکثر 2 روز است و در صورت نگهداری از آب در استخر دستگاه باید بر خروجی آب استخر نصب شود.
باید از آبیاری زیاد اکیدا خود داری کرد زیرا حلالیت آب مغناطیسی بالاست و در صورت جاری شدن آب با حل کردن املاح و شستن آنها، نیاز به کود پاشی را ضروری می سازد.
با توجه به اثرات سیستم تصفیه، می توان سیستم آبیاری قطره ای را حتی در زمین هایی که آب آبیاریشان دارای شوری و سختی فوق العاده بالاست، مستقر ساخت و سیستم فوق را بدون مشکل گرفتگی قطره چکان ها رهبری کرد.
4)با توجه به کوچک شدن ملکول آب در سیستم آبیاری بارانی، گیاه با جذب برگی آب مورد نیاز خود را تامین می کند. در این مورد کود آبیاری(Fertigition) توصیه می شود تا مصرف کود باز هم کاهش یابد

مصرف آب هم با کم کردن دور آبیاری و عمق آبیاری به شدت کم می شود.

5)جهت باروری ابرها می توان با استفاده از یخ خشک، آب مغناطیسی دیونیزه را همراه با تکنولوژی نانو اکسید نقره استفاده کرد و مانع از دست رفتن ملیاردها متر مکعب آب از محدوده کشور گردید.

تجربیاتی از کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی:

نتایج آزمایشهای آبیاری با آب مغناطیسی بر روی مزارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه 65% افزایش و مصرف آب و هزینه های پمپاژ تا 42% کاهش یافتند.
مطالعه کنترل شده اثر آب مغناطیسی بر روی درصد جوانه زنی گوجه فرنگی، کدو و خیار نشان داد که در مدت 3 روز 96% از بذور جوانه زدند درحالی که در تیمارهای معمولی تنها 73% از بذور، آن هم در 14 روز جوانه زدند.
بذور مغناطیسی شده همراه با آبیاری مغناطیسی جوانه زنی را در گندم 20% در گوجه فرنگی 65% و در فلفل و خیار تا 100% افزایش داد.
در مصر آبیاری با آب مغناطیس شده عملکرد گندم را از7% تا 34% افزایش داد.
هلیل و هلال اثر فناوری مغناطیسی را بر روی جوانه زنی و سبز شدن بذور بعضی از گیاهان در شرایط خاک شور و قلیایی مورد برسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که گوجه فرنگی در شرایط آبیاری با آب مغناطیس شده نسبت به مغناطیسی کردن بذر واکنش بهتری نشان می دهد.
در تیمارهای مغناطیسی شده بذور گندم، بعد از 6 روز 100% جوانه زدند درحالی که در تیمار معمولی بعد از 9 روز 83% جوانه زدند.
آزمایشی مزرعه ای با آب شور حاوی کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید و سدیم نتایج رضایت بخشی نشان داده است. برای مثال برداشت سورگوم45% و ذرت 30% نسبت به شاهد که آب شور و غیر مغناطیسی دریافت کردند بیشتر بود.

تصفیه مغناطیسی آب، روش جدید و کار آمد و ارزان :
آب به عنوان ماده ای فراوان و ارزان به وفور برای مقاصد فراوانی در صنعت استفاده می شود. اما در اکثر موارد به دلیل پایین بودن کیفیت آب و همچنین وجود املاح و مواد معدنی فراوان در آب، محدودیت هایی برای صنعتگران به وجود می آورد. از این رو بشر کوشیده به روشهای مختلف این محدودیت ها را برطرف کند. روشهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. که اکثرا با صرف هزینه های هنگفت و زمان همراه است.

مزایای استفاده از ضد رسوب های مغناطیسی:

جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی سطوح تجهیزات و تأسیسات
از بین بردن رسوب قبلی موجود بر روی سطوح داخلی لوله ها و تجهیزاتی که در مسیر آب قرار دارند .
کاهش چشمگیر خوردگی و در نتیجه افزایش طول عمر سیستم های صنعتی عدم توقف خطوط تولید جهت انجام رسوب زدایی
تسریع جذب آب توسط گیاهان و سهولت توسعه ریشه ها واستحکام آنها

عدم انسداد و پرشدگی خلل و فرج خاک توسط رسوبات بویژه کلسیت و در نتیجه تخلخل و پوکی خاک

کاهش قابل توجه و چشمگیر بار میکروبی مغناطیسه نمودن مولکول های آب و ایجاد ساختمان هشت وجهی در آنها کاملاً هماهنگ و منطبق با مایعات بدن می باشد. دقیقاً مانند آب چشمه های معدنی .
مصرف انرژی بسیار پایین کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و بدون نیاز به اپراتور و کاربر

دارا بودن دائمی بالا و مغناطیس دائم با 60 سال عمر مفید

نصب آسان ، سریع و ارزان و عدم نیاز به راهبری ، سرویس ، خدمات و شارژ

چگونه این کار انجام میشود؟
به زبان ساده با اعمال یک میدان مغناطیسی متغیر در مسیر جریان آب، املاح رسوب گذار موجود در آب ( که عمدتا بی کربنات ها هستند) از حالت یونی خارج شده و به حالت مولکولی تبدیل می شوند. که ماحصل آن تبدیل کریستال یونی )کلسیت که ساختار آن چسبنده و سخت است) به کریستال مولکولی (آراگونیت که ساختار آن نرم و غیر چسبان است) می باشد. که این مولکول ها به هم ملحق شده و پدیده دانه برفی را بوجود می آورند که به صورت شناور در آب قرار دارند به طوری که نه تنها دیگر رسوب نمی کنند بلکه امکان حذف این دانه های درشت امکان پذیر است. این عمل باعث آزاد شدن آب می شود که نتیجه آن کاهش کشش سطحی و افزایش حلالیت آب است. نکته دیگر اینکه آب مغناطیسی توانایی کندن رسوبات قبلی موجود در لوله ها را دارد.

ضد رسوب مغناطیسی:
سالانه مبالغ زیادی صرف رسوب زدایی لوله ها و تجهیزات صنعتی و خانگی میگردد در زیر به مواردی از مشکلات ناشی از رسوب گرفتگی اشاره می گردد :

افت فشار و کاهش دبی جریان آب
2) ترکیدن لوله ها بر اثر فشار بیش از حدی که به دلیل گرفتگی بر آنها وارد می گردد .
3) کوتاه شدن عمر لوله
4) سوراخ شدن لوله ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی و جرم گیرها برای رسوب زدایی
5) گرفتگیها
6) کاهش راندمان کار مبدل ها و موتور خانه ها
7) کاهش راندمان کار لوازم حرارتی و برودتی ماند آب گرمکن ، پکیج ، برج های خنک کننده و کندانسور ها
8) رسوب ایجاد شده بر روی سطوح المنت ها ماند عایقی قوی در برابر انتقال حرارت عمل نموده و در نتیجه در این گونه لوازم از قبیل انواع لوازم خانگی، پکیج ها و … بواسطه ایجاد رسوب شاهد اتلاف انرژی زیادی هستیم .
9) رسوب ایجاد شده بر منافذ آبپاش ها و قطره چکان ها و کاهش دبی و ایجاد اخلال در آبیاری مناسب
10) رسوب ایجاد شده در سیستم های آب خوری طیور نظیر نیپل که در پایان دوره با مصرف مبالغ هنگفتی با موادشیمیایی رسوب زدایی می شود .
موارد استفاده از ضد رسوبهای مغناطیسی:
1) برج های خنک کننده و مبدل های حرارتی
2) سیستم شوفاژ، پکیج یونیت
3) چیلرها، ایرواشرها و تهویه مطبوع
4) بویلرهای آب، منابع کویلی
5) استخر، سونا، جکوزی و کارواش
6) صنایع غذایی و لبنی، خطوط تولید نوشابه و آب معدنی
7) هتل ها، رستوران ها، بیمارستان ها و مراکز دندان پزشکی
8) سیستم های خنک کننده نورد دستگاه های چاپ
9) دستگاه های تزریق پلاستیک
10) خطوط نورد فلزات
11) کوره های القایی، خطوط و قالبهای ریخته گری، پرس هیدرولیک
12) کارخانجات نساجی ( شستشو ی الیاف)
13) کشاورزی ( آبیاری بارانی و قطره ای )
14) سیستم های خانگی نظیر کولر آبی، ماشین لباسشویی، قهوه جوش و شیر آب گرمکن و آب سرد کن
15) کارگاه های تولید و تکثیر ماهیان خاص و پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی
16) کارگاهای پرورش ماکیان اعم از مرغداری های تخم گذار و گوشتی
17) دامداری ها و گاوداری های شیری .

کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی:
با وجود آن ‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است.

کلیات:
در حال حاضر آب شیرین به‌عنوان یک کاای اقتصادی، نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان ایفاء می‌کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، سرمایه‌گذاری‌های متنابهی به‌کار گرفته شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه تولید وارد شود و لذا در این راستا مدیریت مؤثر عرضه و تقاضا و مصرف آب برای افزایش بهره‌وری از این منابع قابل دسترس نقش کلیدی خواهد داشت.

بخش کشاورزی به لحاظ راندمان نازل آبیاری به تنهائی حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف می‌کند و با توجه به نیاز شدید بخش صنعت به آب و راهکارهای انتخاب شده توسعه صنعتی و در جهت اشتغال‌زائی ضروری است به هر وسیله ممکن راندمان آبیاری افزایش یابد.

با وجود آن‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است. به این منظور اجراء سیستم‌های آبیاری کم‌فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری تحت‌فشار (قطره‌ای و بارانی) امکان حصول راندمان توزیع آب در سطح مزرعه تا حدود ۹۵ درصد را در شرایط اجرا خوب فراهم می‌آورد؛ ولی به دلیل ناخالصی‌های موجود در آب نظیر املاح کربناته، بی‌کربناته و نیز کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و ذرات معلق و بیولوژیک، لوله‌ها، نازل‌ها و قطره چکان‌ها دچار رسوب و گرفتگی شده و عمر مفیدشان به شدت کاهش می‌یابد.

در اینجا بی‌مناسبت ندیدیم به جهت پالایش آب آبیاری در کشاورزی پیرامون روش جدید پالایش الکترونیکی آب که جزء روش‌های فیزیکی تصفیه آب به‌شمار می‌رود توضیحاتی را متذکر شویم.

با مصرف آب پالایش شده محصول تا یک ماه زودرس شده و مصرف آب ۳۰٪ کاهش می‌یابد. با آبیاری مغناطیسی بدون اضافه کردن اسید، مواد شیمیائی و سمی به آب، حتی رسوبات بلی زایل شده و از تشکیل رسوب جدید پیشگیری می‌شود. همچنین به مرور خاک پوک و نرم شده و از ایجاد کلوخه ممانعت می‌شود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نیز نصف خواهد شد.

آب آبیاری پاستوریزه شده از بیماری‌های گیاهی (قارچی، ‌باکتریایی و ویروسی) پیشگیری کرده و سم کمتری نیاز خواهد بود. گیاه شاداب‌تر، سبزتر و سالم‌تر بوه و در مقابل پارازیت‌ها و آفات بهتر مقاومت خواهد کرد و با کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد، سوددهی بیشتر می‌گردد.

اثر مغناطیس بر روی آب:
اثر مغناطیس روی آب به‌طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله‌ها باعث رسوب املاح روی جدار لوله‌ها گشته، ضمن کاهش سطح مقطع لوله‌ها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله‌ها را مختل می‌کند. آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله‌ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله‌ها جلوگیری می‌کند.

بنابراین مشاهده شده که با اعمال انرژی مغناطیسی می‌توان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به‌طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته و قابلیت هدایت الکتریکی آن تغییر می‌یابد.

یکی از تغییراتی که در آب مغناطیسی ایجاد می‌شود نحوه آرایش بارهای الکتریکی مولکول‌های آب می‌باشد. از آنجا که به‌طور طبیعی بین نیروهای خالص مولکول‌های آب اختلاف کمی وجود دارد، مولکول‌های آب اختلاف کمی وجود دارد، مولکول‌های آب به‌صورت کاملاً ‌تصادفی قرار دارند. در آب‌های موجود و در دمای محیط، بیش از ۷۰ درصد مولکول‌های آب به‌صورت نامنظم قرار گرفته و بارهای مثبت و منفی آن‌ها در جایگاه طبیعی خود قرار ندارند. در صورتی‌که یک جسم دارای قدرت مغناطیسی با یکی از قطب‌هایش، مثلاً قطب جنوب ( دارای بار مثبت) به آب نزدیک شود، مولکول‌های آب با قطب منطفی به منبع مغناطیس نزدیک‌تر و مولکلو‌های با بار مثبت از آن دور می‌شوند.

این روند باعث می‌شود تا مولکول‌های آب (شامل کاتیون‌ها و آنیون‌ها) از حالت بی‌نظمی به‌صورت مرتب درآمده و نوع پیوند اکسیژن ـ هیدروژن از حالت مثلثی به شکل یک خط تغییر کند. در این شرایط هیدروژن‌های مثبت دارای نیروی بیشتری شده و در نهایت نیروی منفی خالص مولکول آب به نیروی مثبت خالص آب مغناطیسی تبدیل می‌شود، در نتیجه بار الکترونیکی مولکول‌های آب در این شرایط نسبت به آب معمولی متفاوت خواهد بود و ضمن تشکیل مولکول‌های کوچک‌تر از آب، باعث افزایش تعداد مولکول‌های آب در واحد حجم و همچنین افزایش قدرت حلالیت آب می‌گردد. اصطلاحاً مولکول آب معمولی چپ گرد بوده و به راست‌گرد مبدل می‌شود.

با یک مثال ساده می‌توان اثر مغناطیس در آب را شرح داد. همان‌طور که بیان شد آب معمولی دارای نیروی خالص منفی است. فرض کنیم این نیرو معادل ۳۰۰ میلی‌ ولت (mv) باشد، در مقابل یک لوله آهنی از نظر الکتریکی خنثی (صفر میلی ولت) است و در اثر این اختلاف پتانسیل (۳۰۰> ۰)، آهن بر مواد معدنی در آب موثر واقع می شود و این عمل منجر به رسوب و جرم مواد در داخل لوله و یا حتی بر روی ذرات کلوئیدی خاک می گردد و اگر در این مثال کلسیم و منیزیم به ترتیب دارای پتانسیل خالص ۳۵۰ – و ۴۰۰ – میلی ولت باشند، در نتیجه می توان نوشت ۴۰۰ – <۳۵۰ – > ۳۰۰ – > ۰ در این شرایط با ایجاد میدان مغناطیسی با قطب مثبت آن و انرژی در حدود ۳۱۰+ میل ولت معادله بالا به‌صورت زیر نوشته خواهد شد.

Mv۱۰ + = (با ایجاد مغنایس) mv۳۱۰ +mv۳۰۰ = ۲۵H

Mv۹۰ = ۳۱۰+mv۴۰=Mg mv۴۰= mv۳۱۰ + mv۳۵۰- =c

بنابراین رابطه ۹۰ – > ۴۰ – < ۰ < ۱۰ فرآیند تبدیل آب معمولی به آب مغناطیسی را نشان می دهد. در واقع آب مغناطیسی چیزی به آب اضافه یا کم نمی‌کند در حالت معمولی اگر ۱۰۰ گرم کلسیم وارد آب در یک لوله گردد، ۸۰ گرم کلسیم از آن خارج می‌شود، در صورتی که اگر از آبیاری مغناطیسی استفاده شود، همه ۱۰۰ گرم سانتیمتر متر مربع است، ولی با مغنایسی کردن آب، کشش سطحی به ۶۲ دین بر سانتی‌متر مربع مربع کاهش می‌یابد. کاهش کشش سطحی آب، قدرت حلالیت آن را افزایش داده و درجه سختی را کاهش می‌دهد و با کاهش سختی، اکسیژن محلول افزایش می‌یابد.

تجربیاتی از کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی:
به‌دلیل تغییرات فیزیک و شیمیایی آب آبیاری، کاربرد آب مغناطیسی تحت آبیاری اهمیت زیادی دارد. گیاهان برای رشد مطلوب نیاز به جذب موادغذائی از خاک در فرآیند فتوستز دارند عمده مواد غذائی موجود در خاک توسط گیاهان استفاده نمی‌شوند. هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذائی در آب حل می‌شوند، در نتیجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود. زمانی‌که گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود، لایه‌ای سفید و سخت از بی‌کربنات کلسیم و کربنات‌ها روی سطح خاک تشکیل می‌شود و تنها بخشی از بی‌کربنات‌های کلسیمی توسط آب شسته شده و در خاک نفوذ می‌کند و سپس روی ریشه گیاه نشست می‌کند.

در نتیجه گیاه مجبور است برای است برای ادامه زندگی خود ریشه‌های اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختلف می‌کند. به‌دلیل افزایش مولکول‌های آب در واحد حجم بر اثر مغناطیسی شدن آب، بر حلالیت آن اضافه شده و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون‌ها و آنیون.