November 8, 2018

Веб-порталда электрондық актілерге кім қол қоюы керек?

Екатерина Клопова, юрист, автор журнала «Государственный заказ. Вопросы и ответы», эксперт электронной системы «ACTUALIS» по ГЗ

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында қабылдау-беру актілеріне қол қойған кезде тауарларды қабылдау мен құжаттарды ресімдеуге жауапты өкілдерді қосу функциясы бар, бірақ ол міндетті талап емес.

Мұндай өкілдердің қойылған қолының болмауы техникалық тұрғыда бекітуші тұлғаның қабылдау-беру актісіне қол қоюына кедергі келтірмейді.

Материалдық жауапты тұлғалардың актіге алдын ала қол қою міндеттілігі тапсырыс берушінің ішкі құжат айналымы қағидаларында айқындалған.

Внимание: Қаржылық құжаттарға қол қою құқығына тек тапсырыс берушінің басшысы ие. Бұл қабылдау-беру актісіне де қатысты: онда қанша керек болса сонша келісу қолы болуы мүмкін, бірақ түпкілікті түрде оған тек басшы (веб-порталда – бекітуші) не тапсырыс берушінің атынан осындай құжаттарға қол қоюға басшының шешімімен уәкілетті тұлға қол қойғаннан кейін ғана қол қойылды деп саналатын болады.

© ЭС «ACTUALIS: Главбух».


Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымда (ЖМДҰ) жуушы құралдар, иіссіздендіргіш құралдар және жеке гигиена заттары қалай есепке алынатыны жайлы

Еңбек демалысы кезеңінде 2 мерекелік күннің түскеніне байланысты ұзартылған екі демалыс күн үшін жұмыс беруші жұмыскерге ақы төлеуге тиіс пе?

Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымда (ЖМДҰ) ойыншықтар мен ойын материалықалай есепке алынатыны жайлы