ΠœΠ°Ρ‚Π±ΡƒΠΎΡ‚ ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ°Π·ΠΈ


Сайтдаги янги маълумотлар

28.02.2019

Муомала даври 12 ой бўлган давлат қимматли қоғозларни жойлаштириш бўйича 2019 йил 27 февралда ўтказилган аукцион натижалари ҳақида маълумот

27.02.2019

2019 йил 5 мартда ўтказиладиган аукцион савдоларида миллий валютадаги давлат қимматли қоғозларни жойлаштириш тўғрисида

22.02.2019

“Пул муомаласини такомиллаштириш ва тўлов тизимларини ривожлантириш истиқболлари” мавзусида семинар-тренинг

Тадбирлар

27.02.2019

2019 йил 5 мартда ўтказиладиган аукцион савдоларида миллий валютадаги давлат қимматли қоғозларни жойлаштириш тўғрисида

22.02.2019

2019 йил 27 февралда ўтказиладиган аукцион савдоларида миллий валютадаги давлат қимматли қоғозларни жойлаштириш тўғрисида

13.02.2019

2019 йил 19 февралда ўтказиладиган аукцион савдоларида миллий валютадаги давлат қимматли қоғозларни жойлаштириш тўғрисида

Пресс-релизлар

22.02.2019

“Пул муомаласини такомиллаштириш ва тўлов тизимларини ривожлантириш истиқболлари” мавзусида семинар-тренинг

16.02.2019 МУҲИМ

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ахбороти

26.01.2019 МУҲИМ

Қайта молиялаш ставкаси ўзгаришсиз қолдирилди

Тезкор ҳаволалар

Валюталар курслари 26.02.2019 дан

  • 1 USD = 8403.19 +10.99
  • 1 EUR = 9530.06 +52.75
  • 1 RUB = 128.61 +2.36

ВАЛЮТАЛАР КУРСЛАРИ АРХИВИ

Валюталар конвертери

 

 =  UZS

Қайта молиялаш ставкаси

2018 йил 28 июндан

16%

АРХИВ

Эсдалик тангалар сотув нархи

(2019 йил 27 февралдан) Олтин танга (Au 999,9)31,1 гр.13 900 000сўмКумуш танга (Ag 999,9)31,1 гр.266 000 сўмАРХИВ

Ҳудудий Бош бошқармалар

 

МБ Қорақалпоғистон Республикаси Бош бошқармаси

 

МБ Андижон вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Бухоро вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Жиззах вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Қашқадарё вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Навоий вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Наманган вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Самарқанд вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Сирдарё вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Сурхондарё вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Тошкент вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Фарғона вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Хоразм вилоят Бош бошқармаси

 

МБ Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

 

Тел. 0 (361) 224-22-26

Боғланиш

Манзил: 100001, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 6

Жойлашув харитаси (Google Maps)

Тел.: (+998 71) 212-60-10

Факс: (+998 71) 233-35-09

Эл. манзил: info@cbu.uz

Facebook

© 2005–2019 Ўзбекистон Республикаси 

Марказий банки

Сайт Sarkor Solutions 

томонидан 2015 йилда ишлаб чиқилган


<div class="comments" id="comments"><div class="comments__header"><div class="comments__header_title js_comments_title" data-count="[&quot;Комментарий&quot;,&quot;Комментария&quot;,&quot;Комментариев&quot;]" data-enabled="Оставьте комментарий">1 Комментарий</div><div class="comments__header_tools"></div></div><ul class="comments__list"><li class="comment js_comment m_depth_0" id="c_17487" data-depth="0" data-id="17487" data-author="84601"><div class="comment__header"><a class="comment__author m_link" href="/@server_max_9"><div class="comment__author_userpic" style="background-image: url('https://teletype.in/files/70/7018322a-147a-4443-9e77-48793367dfca.png');"></div><span class="comment__author_name">𝖘𝖆𝖗𝖛𝖆𝖗 𝖒𝖆𝖝𝖒𝖚𝖉𝖔𝖛</span></a><div class="comment__header_item"><a class="comment__date" href="#c_17487">Сегодня, 16:13</a></div><div class="comment__header_item"><div class="comment__tools js_comment_tools"><svg class="comment__tools_icon" width="15" height="4" viewBox="0 0 15 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M3.57129 1.78613C3.57129 2.77246 2.77197 3.57129 1.78564 3.57129C0.799316 3.57129 0 2.77246 0 1.78613C0 1.22949 0.254395 0.732422 0.652832 0.405273C0.960938 0.152344 1.35547 0 1.78564 0C2.77197 0 3.57129 0.799805 3.57129 1.78613ZM9.28613 1.78613C9.28613 2.77246 8.48682 3.57129 7.50049 3.57129C7.03369 3.57129 6.60889 3.39258 6.29053 3.09961C5.93652 2.77344 5.71484 2.30566 5.71484 1.78613C5.71484 0.799805 6.51416 0 7.50049 0C8.48682 0 9.28613 0.799805 9.28613 1.78613ZM13.2144 3.57129C14.2007 3.57129 15 2.77246 15 1.78613C15 0.799805 14.2007 0 13.2144 0C12.7148 0 12.2632 0.205078 11.939 0.536133C11.6235 0.858398 11.4287 1.2998 11.4287 1.78613C11.4287 2.77246 12.228 3.57129 13.2144 3.57129Z"></path></svg><div class="dropdown m_mobile_center js_options_toolbox" style="left: 0px; width: 200px;"><div class="dropdown__backdrop js_toolbox_backdrop"></div><div class="dropdown__content"><div class="dropdown__item js_toolbox_item js_comment_delete">Удалить</div><div class="dropdown__item js_toolbox_item js_comment_report">Пожаловаться</div></div></div></div></div></div><div class="comment__text js_comment_text"><p>давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан тадбиркорларнинг ҳужжатларга&nbsp;<strong>муҳр босилишини талаб қилиши</strong>&nbsp;тақиқланади.</p><p>Айнан кандай ҳужжатларга?</p></div><div class="comment__footer js_footer"><div class="comment__footer_item m_main js_comment_reply">Ответить</div></div><ul class="comment__replies js_comment_replies"></ul></li></ul><div id="comments_editor"><div class="commentsEditor"><div class="commentsEditor__authors js_authors"><div class="commentsEditor__authors_current js_current_author" data-id="84601"><div class="commentsEditor__author js_author" style="background-image: url('https://teletype.in/files/70/7018322a-147a-4443-9e77-48793367dfca.png');" data-id="84601" data-uri="server_max_9"></div></div><div class="commentsEditor__authors_list js_authors_list"></div></div><div class="commentsEditor__text js_comment_editor ql-container ql-bubble" data-placeholder="Напишите..." data-blacklisted="Простите, вы заблокированы в этом блоге." data-link-placeholder="Ссылка"><div class="ql-editor ql-blank" data-gramm="false" contenteditable="true" data-placeholder="Напишите..."><p><br></p></div><div class="ql-clipboard" contenteditable="true" tabindex="-1"></div><div class="ql-tooltip ql-hidden"><span class="ql-tooltip-arrow"></span><div class="ql-tooltip-editor"><input type="text" data-formula="e=mc^2" data-link="Ссылка" data-video="Embed URL"><a class="ql-close"></a></div><div class="ql-toolbar"><span class="ql-formats"><button type="button" class="ql-bold"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 26 26">
<path fill="#000000" class="ql-fill" d="M14.1,18H9V8h4.9c1.8,0,2.9,1.1,2.9,2.5c0,1.3-0.8,2.1-1.7,2.3c1.1,0.2,1.9,1.2,1.9,2.5C17,16.8,15.9,18,14.1,18z
	 M13.6,12.1c0.9,0,1.4-0.5,1.4-1.3s-0.5-1.3-1.4-1.3h-2.8v2.6H13.6z M13.7,16.5c1,0,1.5-0.5,1.5-1.4c0-0.8-0.5-1.4-1.5-1.4h-2.9v2.8
	H13.7z"></path>
</svg>
</button><button type="button" class="ql-italic"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 26 26">
<path fill="#000000" class="ql-fill" d="M15.8,8h-3.9l-0.1,0.5c1.1,0.1,1.2,0.2,1,1.4l-1.1,6.2c-0.2,1.2-0.3,1.3-1.3,1.4L10.2,18h3.9l0.1-0.5
	c-1.1-0.1-1.2-0.2-1-1.4l1.1-6.2c0.2-1.2,0.3-1.3,1.3-1.4L15.8,8z"></path>
</svg>
</button><button type="button" class="ql-strike"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 26 26">
<path fill="#000000" class="ql-fill" d="M13,18c2.7,0,3.9-1.4,3.9-3c0-3.6-5.8-2.5-5.8-4.3c0-0.7,0.7-1.2,1.7-1.2c1.1,0,2.1,0.3,2.9,1.1l1-1.3
	C15.7,8.5,14.4,8,12.9,8c-2.2,0-3.6,1.2-3.6,2.8c0,3.6,5.8,2.3,5.8,4.3c0,0.6-0.6,1.3-2,1.3c-1.4,0-2.5-0.6-3.2-1.3l-1,1.3
	C9.8,17.4,11.1,18,13,18z"></path>
<rect fill="#000000" class="ql-fill" x="7.5" y="13" width="11" height="1"></rect>
</svg>
</button></span><span class="ql-formats"><button type="button" class="ql-link"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 26 26">
<path fill="#000000" class="ql-fill" d="M12.3,16.4c-0.7,0.7-1.9,0.7-2.7,0c-0.7-0.7-0.7-1.9,0-2.7l1.4-1.4c0.5-0.5,1.3-0.5,1.7,0c0.3,0.3,0.8,0.3,1.1,0
	c0.3-0.3,0.3-0.8,0-1.1c-1.1-1.1-2.9-1.1-4,0l-1.4,1.4c-1.4,1.4-1.4,3.6,0,4.9c0.7,0.7,1.6,1,2.5,1c0.9,0,1.8-0.3,2.5-1
	c0.3-0.3,0.3-0.8,0-1.1C13.1,16.1,12.6,16.1,12.3,16.4L12.3,16.4z M17.5,8.5c-1.4-1.4-3.6-1.4-4.9,0c-0.3,0.3-0.3,0.8,0,1.1
	c0.3,0.3,0.8,0.3,1.1,0c0.7-0.7,1.9-0.7,2.7,0c0.7,0.7,0.7,1.9,0,2.7l-1.4,1.4c-0.5,0.5-1.3,0.5-1.7,0c-0.3-0.3-0.8-0.3-1.1,0
	c-0.3,0.3-0.3,0.8,0,1.1c0.5,0.5,1.3,0.8,2,0.8c0.7,0,1.4-0.3,2-0.8l1.4-1.4C18.8,12.1,18.8,9.9,17.5,8.5L17.5,8.5z"></path>
</svg>
</button></span></div></div></div><div class="commentsEditor__send m_hidden js_send"></div></div></div></div>
March 1, 2019
by π–˜π–†π–—𝖛𝖆𝖗 π–’π–†π–π–’π–šπ–‰π–”π–›
0
3
Show more