April 18, 2019

Xorijiy til fanidan yakuniy davlat attestatsiyasi jarayonini tashkil etish tartibi

Yakuniy davlat attestatsiyasi sinovlari og'zaki va yozma usulda tashkil etiladi va ushbu tartib oliy universitet Kengashi qarori asosida belgilanadi. Talabalar dasturlar bilan ta'minlanadilar, ularga tayyorgarlik ko'rish va maslahatlar berish uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Sinovdan o'tish uchun imtihon topshiruvchilar bilet olib, 30 minut tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bo'ladi. Har bir biletga uchta vazifa mavjud bo'lib birinchi topshiriq imtihon topshiruvchilarning nutq malakalarini (Speaking), ikkinchi topshiriq o'qib tushunish nutq malakalarini (Reading) va uchinchi topshiriq mutaxassislikga oid leksika va atamalarni bilish darajasini tekshirishga qaratilgan.

Birinchi vazifa kundalik hayotga va ijtimoiy mavzularga oid suhbat yuritishdan iborat. Suhbatga 5 minut vaqt ajratiladi.

Ikkinchi vazifada hajmi 300-400ta so'zdan tashkil topgan murakkab autentik material (matn) taqdim etiladi va ularga turli shakldagi 4-5ta savol beriladi. Vazifani bajarishga 5 minut vaqt beriladi.

Uchinchi vazifada sohaga oid mavzuda berilgan savolga tayyorlanish davrida yozma izoh berish talab etiladi. Yozma ish hajmi 150-200ta so'zdan iborat bo'lishi talab etiladi. Imtihon oluvchiga ushbu savolga og'zaki 5 minut davomida izoh berish talab etiladi.

Ishlarni baholash dasturda belgilangan me'zonlar asosida amalga oshiriladi.

Yakuniy davlat attestatsiyasi jarayonida qo'yilgan bahodan norozi bo'lgan bitiruvchilar yakuniy davlat attestatsiyasi baholari e'lon qilingan kundan e'tiboran uch kun ichida apellatsiya komissiyasiga murojaat qilish huquqiga egadirlar.

Apellatsiya komissiyasi o'z xulosasini bitiruvchiga bir kun muddat ichida ma'lum qilishi lozim.

1-topshiriq

Kundalik hayotga oid va ijtimoiy mavzularda suhbatlashish 5 min.

2-topshiriq

Murakkab ommabop autentik material (gazeta, jurnal, internet maqolalar) kabi matnlarni o'qib tushunish va berilgan savollarga javob berish.

Matn hajmi taxminan 300-400ta so'z, matnga oid 4-5ta savolga og'zaki javob berish (5 minut)

3-topshiriq

Sohaga oid mavzudagi berilgan savolga yozma tarzda qiyosiy tahlil qilish. Matn hajmi - taxminan 150-200ta so'z.