Phần mềm SmartPLS
@smartpls
Phần mềm SmartPLS là phần mềm dùng phân tích mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần SEM (PLS-SEM). PLS-SEM tối đa phương sai được giải thích
0 posts