To'lqin Ro'zmatov
@tolqinrozmatov
0 Followers
0 Following
4 posts

TARIX FANIDAN TEST | DTM-2019

1.Buxoro amirligida shayxulislomga bo‘ysungan qaysi amaldor diniy-huquqiy masalalar bilan shug‘ullangan? (XIX asr o‘rtalarida)
A) dodhoh B) muftiy C) ko‘kaldosh D) sadr
2. Quyidagi qaysi qo‘zg‘olonlar Buxoroda bo‘lib o‘tgan?
1) Abu Muslim boshchiligidagi qo‘zg‘olon; 2) Abruy qo‘zg‘oloni; 3) Mahmud Torobiy qo‘zg‘oloni; 4) Bobak qo‘zg‘oloni
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 4
3. Quyidagi qaysi asarda qozoq xoni Abulxayrxonga qarshi kurashda yengilgan
qoraqalpoqlarning azob-uqubatlarga duchor bo‘lganligi, xususan Sirdaryo bo‘ylaridagi
qoraqalpoqlarning har yoqqa tarqab ketgani, ularning mashaqqatli davri tarixi bayon
etilgan?
A) "Ernazarbiy" B) "Darbadar el" C) "Edigey" D) "Oydo‘stbiy"
4. XVIII asr oxirida Fransiyada Konstitutsiyalar qabul qilingan yillarni belgilang.
1) 1789-yil; 2) 1790-yil; 3) 1791-yil; 4) 1792-yil; 5) 1793-yil; 6) 1794-yil; 7) 1795-yil
A) 1, 4, 7 B) 1, 2, 5 C) 3, 5, 7 D) 3, 4, 6
5. Quyidagilardan VIII asrda tashkil topgan davlatlarni toping.
A)Aksum va Qarluqlar davlati
B)Aksum va O‘g‘uzlar davlati
C)Gana va O‘g‘uzlar davlati
D)Gana va Qarluqlar davlati
6. Quyidagi voqealardan qaysi biri Xalqlarning buyuk ko‘chishlari yuz bergan davr oralig‘ida sodir bo‘lgan?
A)G‘arbiy turk xoqonligi nihoyatda kuchaydi
B)Arablarda urug‘chilik jamiyati inqirozi tezlashdi
C)Xorazm Qang‘ davlatidan ajralib chiqdi
D)O‘rta Osiyoda Kidariylar davlati tashkil topdi
7. Quyidagilardan XIV asrda bo‘lib o‘tgan voqeani toping.
A)Dehli sultonligiga asos solindi
B)Amir Temur Dehli sultonligini bosib oldi
C)Dehli sultonligida Sayyidlar sulolasi taxtgakeldi
D)Dehli sultoni Shamsiddin Eltutmish Panjob, Sind, Bengaliyani egalladi
8. SSSR va AQSH o‘rtasida SQCH-2 shartnomasi imzolangan yilni toping.
A) 1985-yil B) 1975-yil C) 1982-yil D) 1979-yil
9. 1883-yilda quyidagi qaysi davlatda "Mehnatni ozod qilish" guruhi tuzilgan?
A) Yaponiyada B) Avstriya-Vengriyada C) Xitoyda D) Rossiyada

9-SINF O'ZBEKISTON TARIXI I-III BO'LIMLAR YUZASIDAN SINOV TEST.

@tarixiyxaritalar

1.Quyidagi xariatda yulduzcha bilan berilgan hududda yashagan xalqni aniqlang.

Mantiqiy topshiriqlar.

1.Olma va meva so‘zlari juftligiga e’tibor

8-SINF JAHON TARIXI IV-V boblar bo’yicha yakuniy test

A)

1.     Buyuk Britaniyada 1832-yiildagi parlament islohotidan so’ng kimlar uchun 8 soatlik ish vaqti belgilandi?