Liderlar1
@liderlar1
1 Follower
0 Following
16 posts

3-ma'ruza Til aloqa vositasi sifatida. Samarali ovozli aloqa

1. Nutq aloqasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.

Tilni nutq nisbati

2 . Olimlar nutqni turlarga va turlarga ajratadilar. Nutq turlarini tasniflash nutqning mavjudligining og'zaki va yozma shakllarini, dialogik va monologik nutqni, nutqning funktsional uslublarini va nutqning funktsional-semantik (kommunikativ) turlarini farqlashga imkon beradigan turli xil faktlarga asoslanishi mumkin.

2. Nutq va nutq tushunchasi

2.1 Gap va uning psixologik xususiyatlari

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI Davlat tili haqida

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 21-dekabrdagi 168-I-sonli qarorining

ЭНГ ЭЪТИБОРЛИ ВА ТАЪСИР КУЧИ ЮҚОРИ БЎЛГАН КИШИЛАР

Келиб чиқиши яҳудий бўлган Альберт Эйнштейн 1905 йилда махсус нисбийлик назариясига, 1916 йилда эса умумий нисбийлик назариясига асос солган. Натижада Эйнштейн атом технологиясини ривожлантиришнинг назарий асосларини қўйди. Алал оқибат, Иккинчи жаҳон уруши даврида атом, кейинроқ эса водород бомбалари яратилди.

Корпоратив маданият турлари.

Биринчи тури «патернализм» булиб, у раҳбарнинг барча тан олган эътиборли киши эканлигига асосланган корпоратив маданият. Меҳнат, фукнциялар ва мажбуриятлар тақсимоти мавжуд бўлсада, бироқ мутлоқ характерга эга эмас. Раҳбар ўз қарори билан мажбуриятларнинг тақсимланиши, ўзаро алоқа қоидалари ва мукофотлаш даражасини ўзгартириши мумкин. Ишларни тақсимлаш топшириқлар бериш шаклида амалга оширилади. Қарор қабул қилиш ва ҳамма нарса учун жавобгарлик – раҳбарнинг алоҳида ҳуқуқлари ҳисобланади.
Маданиятнинг ушбу тури кўплаб кичик ва йирик корхоналар учун хос бўлиб, уларнинг асосий белгилари қуйидагилар ҳисобланади:
1) харизматик етакчининг мавжудлиги;
2) мукофотлар ва ишларни тақсимлаш бўйича яққол ифодаланган савдолашиш муносабатларининг йўқлиги. Энг муҳим мукофот – обрў-эътибор;
3)бошқарув ўтача даражасининг роли минимал даражага келтирилган.

Корпоратив бошқарувда мониторинг тизими

Корпоратив бошқарув мониторин¬г тизимининг асосий фарқи шундаки, мониторинг мақсади корхоналарни корпоратив бошқарув даражаси бўйича рангларга ажратиш ва уларни оммавий дифференциациялашдан иборат эмас. Мониторинг ҳар бир компанияда жорий қилинган корпоратив бошқарув андозаларига амал қилиниши ва ижро этилишини кузатиб боришни кўзда тутади.
Ҳозирги пайтда жаҳон миқиёсида маълум бўлган монито¬ринг тизимлари иккита орган: инвестицион ва молиявий таҳлилчилар Гильдияси (ИМТГ) ва саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (СТИ) томонидан амалга оширилмоқда.
Иккала тизим Германияда ва бошқа мамлакатларда компаниялардаги корпоратив бошқарувни таҳлил қилиш учун кенг фойдаланиладиган German Corporate Governance Scorecard услубиятига асосланади. Бироқ корпоратив бошқарув амалиётини баҳолаш учун анке-талар бироз фарқ қилади.
Инвестицион ва молиявий таҳлилчилар Гильдияси корпоратив бошқарув мониторинг тизими инвестицион ва молиявий таҳлилчилар Гильдияси экспертлар гуруҳи томонидан корпоратив хулқ-атвор Кодекси асосида Scorecard немис услубиятини қўллаган ҳолда ишлаб чиқилган.
Мазкур мониторинг тизими компанияларнинг корпоратив бошқарув андозаларини бажариш даражасини кузатиб боради. У асосланадиган қатор мезонларга салмоқнинг маълум бир фоизи мос келади. Мос равишда, ҳар бир мезон қиймати ва умумий сумма қанчалик максимал бўлса, корпоратив бошқарув эълон қилинган андозаларга шунчалик тўғри келади. Мониторин¬г анкетаси тўлиқ шакли 1-иловада келтирилган.
Бошқа бир мониторинг тизими корпоратив бошқарув бўйича СТИ қўмитаси томонидан амалга оширилади.
Ушбу мониторинг тизими компанияда корпоратив бошқарув амалиётининг WEF/ СТИ тамойилларидан ҳар бири бўйича ҳам, бутун тўплам бўйича ҳам мувофиқлик даражасини аниқлашга имкон беради. Мониторинг ўтказиш натижалари бўйича компаниялар икки тоифага тақсимланади: WEF/ СТИ тамойилларига мос келадиган ва WEF/ СТИ тамойилларига мос келмайдиган компаниялар.
Бунда мониторинг мақсадларидан келиб чиқиб, компанияда корпоратив бошқарувнинг WEF/ СТИ тамойилларига тўлиқ мувофиқлик даражасининг аниқ қиймати эълон қилинмасдан, компания ва корпоратив бошқарув бўйича СТИ қўмитаси ўртасида мулоқот учун фойдаланилади.
Омма учун қуйидаги ахборотлар очиқ ҳисобланади:
 WEF/ СТИ корпоратив бошқарув тамойилларига тарафдорлик ҳақида маълум қилган компаниялар рўйхати (рўйхат СТИ интернет-сайтида ва корпоратив бошқарув бўйича СТИ П қўмитасининг сайтида эълон қилинади);
 мониторинг натижалари бўйича корпоратив бошқарув амалиёти WEF/ СТИ тамойилларига мос келадиган компаниялар рўйхати;
 WEF/ СТИ корпоратив бошқарув тамойилларига тарафдорлик ҳақида маълум қилган ва корпоратив бошқаруви биринчи мониторинг ўтказилган пайтдан бошлаб 12 ой давомида бирон марта WEF/ СТИ тамойилларига мос келади деб тан олинмаган компаниялар рўйхати.
Тасдиқланган мезонлар ва гуруҳлар тизимига мувофиқ тузилган анкета компанияларга юборилади ёки компаниялар анкетани мустақил равишда қўмитанинг интернет-сайтидан юклаб олади. Шундан кейин анкета компаниянинг масъул ходими томонидан тўлдирилади. Тўлдирилган анкеталар билан корпоратив бошқарув бўйича СТИ қўмитаси мувофиқлаштириш марказида ишланади, у олинган умумлаштирилган натижаларни корпоратив бошқарув бўйича СТИ қўмитаси интернет-сайтида ва СТИ сайтида эълон қилади, компания бўйича индивидуал натижалар эса унга тўғридан-тўғри жўнатилади.
Мазкур мониторинг тизимини фарқлаб турадиган асосий хусусият шуки, у компания ташаббуси билан қайта ишланиши ва такомиллаштирилиши мумкин. Мониторинг тизимидаги ёки тамойиллар таърифидаги ўзгаришлар корпоратив бошқарув бўйича СТИ қўмитаси томонидан кўриб чиқилади ва СТИ бошқарма бюроси қарори билан тасдиқланади.

Oltin aksiya

"Oltin ulush" deb nomlangan kapitalni boshqarishning maxsus huquqi o'tgan asrning 80-yillarida Buyuk Britaniyada, Margaret Tetcher hukumati xususiylashtirish dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirgan paytda keng qo'llanila boshlandi. Namuna zararli bo'lib chiqdi va shu vaqtdan boshlab ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa o'tish davri iqtisodiyotida, ular davlatning xususiylashtirilgan korxonalarni boshqarishdagi xususiy huquqlari, milliy va jamoat manfaatlarini himoya qilish uchun tushuniladigan "oltin ulush" dan foydalanishni boshladilar.

Салтанатни ўз тасарруфимда сақлаш учун амал қилган тузуким

Ушбу ўн икки тузукни ўзимга шиор қилиб олганимдан кейин катта ишончу салобат билан салтанат тахтига ўтирдим. Ўз тажрибамдан синаб билдимки, агар қай бир подшоҳ шу ўн икки нарсага эга бўлмас экан, салтанатдан бебаҳра қолур.

2019 йилнинг энг муҳим 10 та воқеаси (2-қисм)

5. Aмазон ёнғинлари.