avramenko_conspects
Твій улюблений канал з найкращими конспектами 😊
17 posts
5 followers
ТЕМА 4.4 : «ЗАЙМЕННИК»

Займенник – це самостійна змінна частина мови, яка лише вказує на предмети, їхні ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки? котрий?

ТЕМА 4.3 : «ЧИСЛІВНИК»

Числівник – це самостійна змінна частина мови, що позначає:

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Алегорія - спосіб художнього зображення, заснований на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями, з характерними ознаками приховуваного. Алегоричні образи переважно є втіленням абстрактних понять, які завжди можна розкрити аналітично. Значення алегорії, на відміну від багатозначного символу, однозначне і відділене від образу; зв'язок між значенням і образом встановлюється за подібністю.

ТЕМА 4.2 : «ПРИКМЕТНИК»

 Прикметник — це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий?

ТЕМА 4 : «ЛІТЕРАТУРА ХХ СТ.»